Putin nakazał ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez Rosję o 70 procent do 2030 roku

5 listopada 2020, 12:30 Alert

4 listopada prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret obligujący rząd federalny do przygotowania strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego z uwzględnieniem redukcji emisji gazów cieplarnianych o 70 procent w stosunku do 1990 roku.

Prezydent Rosji Władimir Putin fot. Flickr/Mitya Aleshkovsky
Prezydent Rosji Władimir Putin fot. Flickr/Mitya Aleshkovsky

Strategia ograniczania emisji

Nowa strategia zastąpić ma dotychczas obowiązującą na mocy porozumienia Paryskiego z grudnia 2015 roku. W dotychczasowej, zakładała ona redukcje emisji do 2030 roku o 25-30 procent.

W nowej strategii jest jednak mowa o „maksymalnym udziale w pochłanianiu emisji przez lasy oraz inne elementy ekosystemu”, co jest poddawane krytyce przez ekologów. Nie ma wiarygodnych danych na temat powierzchni lasów w Rosji oraz ich rodzaju, co ma wpływ na rzetelność danych odnośnie założonego poziomu redukcji do 2030 roku.

W dekrecie znajduje się również wskazanie, że redukcja musi uwzględniać interes społeczno-ekonomiczny. Nie nakazuje zatem przestawienia gospodarki na źródła zeroemisyjne, czy wstrzymanie wykorzystywania paliw kopalnych do produkcji m.in energii elektrycznej

Dekret podpisany został w dniu oficjalnego wyjścia Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego.

Kremlin.ru/Mariusz Marszałkowski