PwC: Innowacyjność w energetyce wymaga wsparcia państwa

18 listopada 2015, 10:30 Energetyka

KOMENTARZ

Turbiny wiatrowe w Austrii

Krzysztof Senger

Wicedyrektor w Zespole Innowacji i B+R, PwC

Wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych 10-20 latach są jakościowo inne od dotychczasowych.

Polityka klimatyczna, a także energetyczna Unii Europejskiej, przypadają na okres dużych zmian na globalnym rynku surowców, sprawia, że Polska będzie musiała dokonać znaczącego wysiłku technologicznego, aby obronić konkurencyjność nie tylko sektora energetyki, ale wręcz całego przemysłu. Innowacje w energetyce dotyczą każdego etapu łańcucha wartości, wielokrotnie wymieniane przykłady, takie jak na etapie wydobycia optymalizacja procesu wydobycia i uzdatnianie surowca, na etapie wytwarzania utylizacja dwutlenku węgla, czy technologie zagospodarowania efektów ubocznych spalania.

Energia odnawialna, oferuje nowe wyzwania, choćby w energetyce wiatrowej, gdzie opracowywane są nowe metody pomiaru i prognozowania wietrzności, monitorowania i sterowania pracą turbin, rozwój materiałów i rozwiązań poprawiających żywotność i redukujące masę systemów, a także badania nad obiektami offshore. Wielkie rezerwy efektywnościowe można uruchomić w obszarze dystrybucji. Smart grid może pozwoli
na lepsze zarządzanie pracą sieci i integrację OZE. Magazynowanie energii, dzięki rozwojowi technologii, będzie się odbywało przy dłuższej żywotności magazynów, oraz możliwości integracji magazynów z OZE. Wreszcie sprzedaż energii również przejdzie przeobrażenia spowodowane możliwościami big data oraz rewolucją e-mobilności.

Jednakże, tym wyzwaniom nie można włączenia podołać koncentrując się na generowaniu technologicznej rewolucji w sektorze energetycznym. Równie ważne dla powodzenia zmiany technologicznej i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań są nowe modele biznesowe dla sektora oraz zmiany legislacyjne. Połączenie polityki energetycznej z polskim narodowym systemem innowacji może być jednym z katalizatorów zmian w zarządzaniu innowacjami w energetyce i wspierać spółki energetyczne w realizacji ryzykownych i długoterminowych programów rozwojowych. Sektor energetyczny jest strategicznym dla państwa i potrzebuje nie tylko skonsolidowanej polityki wewnętrznej dla całego sektora, ale również polityki zagranicznej, ponieważ wiele decyzji wyznaczających kierunek rozwoju sektora energetycznego zarówno w wymiarze polityk, jak dużych inwestycji infrastrukturalnych zapada na arenie międzynarodowej.

Temat innowacji w energetyce będzie poruszany podczas XXII edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która odbędzie się 25-26 listopada br. w hotelu Westin w Warszawie. Więcej informacji na stronie Wydarzenia.