PwC i PSEW przeprowadzą próbne aukcje OZE

8 sierpnia 2018, 15:45 Alert

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, firma doradcza PwC oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zakładają, że zaplanowane na ten rok aukcje dla energetyki odnawialnej powinny skutkować przyznaniem wsparcia dla instalacji o łącznej mocy około 2,5 GW. Wartość potencjalnych inwestycji szacują na kilkanaście miliardów złotych. W przygotowaniu się do aukcji, które przeprowadzi Urząd Regulacji Energetyki, ma pomóc ich symulacja.

fot. Kacper Kowalski

Aby efektywnie przygotować się do tegorocznych aukcji, konieczne jest dopracowanie strategii licytowania, w czym ma pomóc wdrażany przez PwC, PSEW i kancelarię K&L Gates projekt „Zielone Aukcje” zakładający przeprowadzenie symulacji aukcji. PwC zaznacza, że dotychczasowa stagnacja na rynku źródeł odnawialnych, spowodowana oczekiwaniem od końca 2015 roku na finalną wersję systemu wsparcia energetyki odnawialnej, została przerwana wraz z pojawieniem się podpisu prezydenta na znowelizowanej w ubiegłym miesiącu ustawie o OZE. Sformułowane w niej zapisy, dotyczące aukcji jako mechanizmu wsparcia dla źródeł odnawialnych, mają wyłonić źródła produkujące prawie 14 TWh energii elektrycznej rocznie. Ustawa przewiduje wsparcie odnawialnych źródeł energii poprzez aukcje, w których na podstawie cen zaoferowanych przez inwestorów zostaną wyłonione najbardziej konkurencyjne instalacje i to one uzyskają 15-letnie wsparcie w postaci gwarantowanej ceny za energię.

Zgłaszane oferty będą rywalizować w różnych „koszykach” technologicznych. Szacuje się, iż wsparcie otrzyma prawie 1 GW nowych mocy elektrowni wiatrowych na lądzie, około 900 MW w instalacjach fotowoltaicznych i kilkaset MW w pozostałych technologiach odnawialnych. Aby znaleźć się wśród zwycięzców aukcji oraz zmaksymalizować swoje zyski, uczestnicy będą musieli wskazać optymalną cenę energii elektrycznej ze swoich projektów. W zdefiniowaniu tej ceny dla poszczególnych projektów mają pomóc inwestorom próbne aukcje uruchomione przez PwC, PSEW oraz K&L Gates. Jako rezultat symulacji aukcji każdy uczestnik ma otrzymać indywidualne wyniki zgłoszonych ofert i informację o ich zaklasyfikowaniu do programu wsparcia, zanonimizowane zestawienie ogólnych wyników aukcji, a także zaproszenie na warsztat podsumowujący symulację.

– Aukcje OZE zadecydują o tym, które projekty, przygotowywane przez deweloperów od wielu lat, zakończą się sukcesem, a które przejdą do historii. Aby wsiąść do tego pociągu i jednocześnie zająć najlepsze miejsce, wymagana jest od uczestników optymalna strategia licytowania, w której formowaniu pomoże symulacja aukcji – mówi Jan Biernacki, ekspert Grupy Energetycznej w PwC. Próbne aukcje zostały opracowane na podstawie warunków wynikających z uchwalonej nowelizacji ustawy o OZE. Symulacja „Zielone Aukcje” zostanie przeprowadzona z zachowaniem anonimowości uczestników. Rejestracja zainteresowanych uczestników rozpocznie się 21 sierpnia br. na portalu zieloneaukcje2018.pl, na którym będzie można również znaleźć szczegółowe informacje dotyczące symulacji.

Gramwzielone.pl