Polska znajdzie miejsce w grafiku na dostawy do Rafinerii Schwedt w Niemczech, ale nie dla Rosjan

10 lutego 2023, 06:00 Alert

Resort klimatu odnosi się do spekulacji mediów niemieckich na temat blokowania w naftoporcie dostaw ropy do Rafinerii Schwedt. Wymagają one koordynacji harmonogramów z innymi rafineriami, ale Polacy wykluczają współpracę z Rosnieftem, który pozostaje udziałowcem tego obiektu pomimo ustaleń o jego derusyfikacji między Polską a Niemcami.

Naftoport w Gdańsku. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Naftoport w Gdańsku. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Maerkische Oderzeitung informował w oparciu o własne źródło o odesłaniu jednego ładunku ropy z naftoportu w Gdańsku, który był zamówiony przez Rosnieft Deutschland. To większościowy udziałowiec Rafinerii Schwedt (PCK – przyp. red.) z 54 procentami akcji. Został objęty zarządem powierniczym Bundesnetzagentur, ale nie wywłaszczony jak Gazprom Germania z magazynów gazu niemieckich. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa informowała BiznesAlert.pl, że derusyfikacja tego obiektu jest elementem ustaleń z jej niemieckim odpowiednikiem Robertem Habeckiem, ale dotąd nie doszło do rozstrzygnięcia. BiznesAlert.pl pisał o impasie wokół możliwości wpuszczenia PKN Orlen do Schwedt.

– Zgodnie z podpisaną 2 grudnia 2022 roku deklaracją o współpracy dwustronnej Polski i Niemiec w zakresie dostaw ropy i paliw, Polska dokłada wszelkich starań, aby umożliwić wyładunek statków dla Rafinerii Schwedt w naftoporcie w Gdańsku – informuje ministerstwo klimatu i środowiska RP w komentarzu dla BiznesAlert.pl. – Terminy dostaw i rozładunków uzależnione są od zobowiązań wynikających z podpisanych z klientami umów. Przypomnijmy, że rafineria PCK, dla której ma być kierowana dostawa, nie posiada umowy gwarancyjnej na dostawy ropy przez terminal naftowy w Gdańsku, a moce przeładunkowe terminala są zarezerwowane przez klientów firmy. Tak więc możliwość rozładunku dla innej firmy zależy w dużej mierze od harmonogramu i wolumenów wyładunków dla zakontraktowanych klientów.

– W odniesieniu do dostaw do PCK informujemy, że zgodnie z podpisaną deklaracją oba kraje zgodziły się, że żadne wspólne działanie nie powinno przynosić bezpośrednich korzyści rosyjskiemu rządowi lub kontrolowanym przez niego spółkom, w związku z czym polskie podmioty nie będą wspierać żadnych działań podjętych w imieniu Rosnieftu – zadeklarował resort klimatu w odniesieniu do spekulacji medialnych w Niemczech na temat blokady dostaw do Schwedt na potrzeby Rosnieft Deutschland.

– W celu umożliwienia przepływu ropy sprowadzanej statkami przez naftoport w Gdańsku do rafinerii w Schwedt, potrzebna jest ścisła kooperacja wszystkich czterech rafinerii (Gdańsk, Płock, Leuna i Schwedt). O wolne dni w grafiku naftoportu jest trudno, ale jeśli rafinerie przeprowadzą razem analizy logistyczne, to będą mogły skoordynować zamówienia, usprawnić rozładunek, zamawiać po kilka statków z taką samą ropą z rzędu, itp. W efekcie pojawić się mogą wolne terminy w grafiku – podaje ministerstwo. – Pod koniec 2022 roku odbyła się testowa dostawa do Schwedt, w styczniu miała miejsca druga, w lutym są i będą realizowane kolejne. Statki zamawia Shell, który jest mniejszościowym udziałowcem rafinerii w Schwedt. Rafineria PCK ma profil processingowy (jak obecnie Rafineria Gdańska), czyli przerabia ropę dla poszczególnych akcjonariuszy, ale w zamian dostaje jedynie pokrycie kosztów, marżę pozostawiając danemu akcjonariuszowi – tłumaczy resort. Shell miał tuż przed inwazją Rosji na Ukrainie sprzedać udziały w Schwedt na rzecz Rosnieftu, który objąłby wtedy 91,5 procent akcji, ale Berlin zablokował tę transakcję po 24 lutego. Warto przypomnieć, że Rafineria Leuna pod kontrolą francuskiego Totalu porzuciła całkowicie ropę z Rosji i z powodzeniem korzysta z naftoportu w Gdańsku.

– Polska otwarcie komunikuje Niemcom, że oczekuje od nich derusyfikacji akcjonariatu Schwedt – to zadanie dla niemieckiego rządu – kwituje ministerstwo klimatu i środowiska RP w odpowiedzi BiznesAlert.pl. Ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger zapewnił, że strony szukają rozwiązania w sprawie Rafinerii Schwedt. – W rozmowach Berlina z Warszawą jest jednak jasne, że kwestia braku udziałów Rosji i braku przychodów rosyjskich jest warunkiem wstępnym współpracy przy dostawach do rafinerii w Schwedt czy przy dalszym zaangażowaniu Polski w ten projekt – podsumował w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Wojciech Jakóbik

Polska mówi, że Rosnieft zostanie wyrzucony z niemieckiej Rafinerii Schwedt