IPCC: Rozsądne korzystanie z gruntów pomoże w walce z globalnym ociepleniem

8 sierpnia 2019, 12:45 Alert

Człowiek już teraz wywiera znaczną presję na ziemię, a zmiany klimatu tylko ją zwiększają. Jednocześnie utrzymanie wzrostu temperatur na poziomie znacznie poniżej 2ºC można osiągnąć jedynie poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów, w tym ziemi i żywności – podał Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) w swoim ostatnim raporcie.

Walka z globalnym ociepleniem

– Rządy wezwały IPCC do pierwszego kompleksowego spojrzenia na całość związku klimatu z ziemią. Dokonaliśmy tego dzięki wielu opiniom ekspertów i rządów na całym świecie. Po raz pierwszy w historii raportu IPCC większość autorów – 53 procent – pochodzi z krajów rozwijających się – powiedział Hoesung Lee, przewodniczący IPCC.

Raport ten wykazuje, że lepsze zarządzanie gruntami może przyczynić się do przeciwdziałania zmianom klimatu, ale nie jest jedynym rozwiązaniem. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów jest niezbędne, jeżeli globalne ocieplenie ma być utrzymywane na poziomie znacznie poniżej 2ºC, jeśli nie 1,5ºC.

W 2015 roku rządy poparły cel Porozumienia paryskiego, jakim jest przeciwdziałanie zmianom klimatu, utrzymując wzrost średniej globalnej temperatury na poziomie znacznie poniżej 2ºC powyżej poziomów z okresu przedindustrialnego oraz kontynuując wysiłki na rzecz ograniczenia wzrostu do 1,5ºC.

Ziemia musi pozostać produktywna, aby utrzymać bezpieczeństwo żywnościowe wraz ze wzrostem liczby ludności i wzrostem negatywnego wpływu zmian klimatu na roślinność. Oznacza to, że udział ziemi w przeciwdziałaniu zmianom klimatu jest ograniczony, na przykład poprzez uprawę roślin energetycznych i zalesianie. Drzewa i gleby potrzebują również czasu, aby skutecznie magazynować węgiel. Bioenergia musi być starannie zarządzana, aby uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa żywnościowego, różnorodności biologicznej i degradacji ziemi. Pożądane wyniki będą zależeć od lokalnych polityk i systemów zarządzania.

Polityki, które znajdują się poza domenami ziemi i energii, takie jak transport i środowisko, mogą również mieć decydujący wpływ na przeciwdziałanie zmianie klimatu. Wczesne działanie jest bardziej opłacalne, ponieważ pozwala uniknąć strat. – Już robimy niektóre rzeczy. Korzystamy z technologii i dobrych praktyk, ale muszą one zostać rozbudowane i wykorzystane w innych odpowiednich miejscach, w których obecnie nie są używane – powiedział Panmao Zhai, współprzewodniczący grupy roboczej IPCC I.

– Istnieje tutaj prawdziwy potencjał dzięki bardziej zrównoważonemu użytkowaniu gruntów, ograniczeniu nadmiernej konsumpcji i marnotrawienia żywności, wyeliminowaniu wycinania i spalania lasów, zapobieganiu nadmiernemu pozyskiwaniu drewna opałowego i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, pomagając w ten sposób przeciwdziałać zmianom klimatu związanym z gruntami problemy – powiedział.

IPCC/Michał Perzyński

Chmiel: Zmiana klimatu, czyli komu bije dzwon?