Raport: Jeśli Niemcy będą uzależnieni od gazu, nie osiągną swoich celów klimatycznych

14 grudnia 2021, 17:15 Alert
Flaga Niemiec. Fot. freepik.com.
Flaga Niemiec. Fot. freepik.com.

Nowy raport na temat emisji gazów cieplarnianych opracowany przez Międzynarodowy Instytut Analizy i Strategii Zrównoważonego Rozwoju (IINAS) stwierdza, że ​​emisje gazów cieplarnianych powodowane przez mieszankę gazu ziemnego w Niemczech pozostaną niezmienione do 2030 roku w obecnych warunkach.

– 27-procentowy udział energii w gazie ziemnym nie jest zgodny z celem neutralności klimatycznej sformułowanym w umowie koalicyjnej nowego rządu niemieckiego ani ścieżką redukcji emisji zgodną z porozumieniem paryskim, czytamy w raporcie. Ponadto udział gazów takich jak wodór, również pozostanie niski w 2030 roku i nie będzie w stanie przyczynić się do poprawy profilu emisji. Około 10 procent jednostkowych emisji z niemieckiej mieszanki gazu ziemnego – których obecny współczynnik wynosi 225 gCO2eq/kWh – przypisuje się łańcuchowi wyższego szczebla (produkcja, przetwarzanie, transport). Badanie przewiduje, że do 2030 roku współczynnik ten wzrośnie do 228 gCO2eq/kWh, w szczególności ze względu na utrzymujący się znaczący udział dostaw rosyjskiego gazu z ponadprzeciętnym udziałem emisji z łańcucha upstream.

Badanie pokazuje również, że przejście z gazu ziemnego na rozwiązania oparte na energii elektrycznej miałoby pozytywny wpływ na klimat. Rosnący udział odnawialnych źródeł energii w sektorze energii elektrycznej będzie stale prowadził do obniżenia emisji, również ze względu na wysoką wydajność zastosowań energii elektrycznej w obszarach takich jak elektromobilność i ciepłownictwo. – Im szybszy rozwój energetyki odnawialnej, tym większy potencjał redukcji emisji rozwiązań opartych na energii elektrycznej – podaje raport.

W pierwszej połowie 2021 roku gaz stanowił 30 procent niemieckiego miksu energetycznego, stając się po raz pierwszy najważniejszym źródłem energii w Niemczech.

Clean Energy Wire/Michał Perzyński