Spalanie paliw kopalnych jest przyczyną 20 procent przedwczesnych zgonów na świecie

13 lutego 2021, 09:00 Alert

Według badań opublikowanych w czasopiśmie Environmental Research, zanieczyszczenia spowodowane spalaniem paliw kopalnych powoduje jedną na pięć przedwczesnych zgonów na całym świecie, co sugeruje, że wpływ spalania węgla, ropy i gazu ziemnego na zdrowie może być znacznie większy niż wcześniej sądzono.

Paliwa kopalne a zdrowie

Według badań, niektóre części Chin, Indii, Europy i północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych należą do obszarów najbardziej dotkniętych zanieczyszczeniami i cierpią z nieproporcjonalnie wysokiego odsetka 8,7 mln zgonów rocznie przypisywanych spalaniem paliw kopalnych. Nowe badania dają jak dotąd najbardziej szczegółową ocenę przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza paliwami kopalnymi. W innym badaniu z 2017 roku oszacowano, że roczna liczba zgonów spowodowanych przez wszystkie pyły zawieszone w powietrzu – w tym kurz i dym z poparzeń rolniczych i pożarów – wynosi 4,2 miliona. – Nasze badanie z pewnością nie jest odosobnione, jeśli chodzi o ustalenie dużego wpływu na zdrowie z powodu narażenia na zanieczyszczenie powietrza, ale byliśmy pod wrażeniem tego, jak duże były te szacunki – powiedziała Eloise Marais, ekspertka z University College London i współautorka badania.

Wcześniejsze badania oparte na danych satelitarnych i obserwacjach naziemnych miały problem z odróżnieniem zanieczyszczeń spowodowanych spalaniem paliw kopalnych od innych źródeł szkodliwych cząstek, takich jak pożary czy pył. Zespół z trzech brytyjskich uniwersytetów i Uniwersytetu Harvarda starał się przezwyciężyć ten problem, stosując model o wysokiej rozdzielczości, aby uzyskać wyraźniejsze wskazanie, jakie rodzaje zanieczyszczeń wdychają ludzie na danym obszarze. Z rosnącym niepokojem o rolę, jaką spalanie paliw kopalnych odgrywa w wywoływaniu zmian klimatu, autorzy wyrazili nadzieję, że badanie, oparte na danych z 2018 roku, zapewni rządom kolejny impuls do przyspieszenia przejścia na czystszą energię. – Mamy nadzieję, że określając ilościowo konsekwencje zdrowotne spalania paliw kopalnych, będziemy mogli wysłać jasny komunikat do decydentów i interesariuszy o korzyściach płynących z przejścia na alternatywne źródła energii – powiedział współautor badania Joel Schwartz, epidemiolog środowiskowy z Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Reuters/Michał Perzyński

Perzyński: Czyste powietrze to luksus. Smog od lat gnębi miasta na całym świecie