TAG: Zanieczyszczenie środowiska

Według danych Komisji Europejskiej poziom recyklingu w Polsce jest zdecydowanie poniżej średniej unijnej i wynosi około 30 procent. Jednak resort […]
– Bałtyk to ulubione miejsce wypoczynku milionów Polaków, jednak ekosystem akwenu jest bardzo kruchy, a postępująca degradacja środowiska […]
Według badań opublikowanych w czasopiśmie Environmental Research, zanieczyszczenia spowodowane spalaniem paliw kopalnych powoduje jedną na pięć […]
Chiny utworzą nową platformę informacyjną, aby umożliwić społeczeństwu śledzenie emisji zanieczyszczających przedsiębiorstw i pomóc […]
Duma przyjęła poprawkę do kodeksu budżetowego zgłoszoną przez rząd. Korekta zakłada zmianę zasad wpłaty odszkodowań za zanieczyszczenie […]