Raport PAA: Mieszkańcy Polski byli należycie chronieni przed zagrożeniami radiacyjnymi

6 sierpnia 2019, 15:45 Alert
raport roczny PPA

Na stronie Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) pojawił się najnowszy raport o działalności Prezesa PAA Andrzeja Przybycina oraz stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w 2018 roku. – Podobnie jak w latach ubiegłych, mogę Państwu zakomunikować, że mieszkańcy Polski byli należycie chronieni przed zagrożeniami związanymi ze stosowaniem promieniowania jonizującego – podkreślił Prezes PAA w raporcie.

W komunikacie i raporcie PAA czytamy, że podobnie jak w latach ubiegłych, mieszkańcy Polski byli należycie chronie­ni przed zagrożeniami związanymi ze stosowaniem pro­mieniowania jonizującego. Żadne zdarzenie radiacyjne – w kraju czy za granicą – nie miało wpływu na zdrowie ludzi ani stan środowiska naturalnego na obszarze Polski – podkreśla PAA.

W minionym roku Państwowa Agencja Atomistyki kontynuowała przygotowania do realizacji swoich zadań w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Główne zadania koncentrowały się na przeanalizowaniu i dopracowaniu wewnętrznych procedur służących ocenie dozorowej planowanych w Polsce elektrowni jądrowych.

36 lat Państwowej Agencji Atomistyki

PAA kontynuowała stały nadzór nad tysiącami zastosowań promieniowania jonizującego w medycynie, weterynarii, przemyśle, sektorze usług oraz badaniach na­ukowych. Priorytetem działań PAA jest zapewnienie bezpieczeństwa radiacyjnego społeczeństwa i środowiska, w tym osób narażonych zawodowo na oddziaływanie promieniowania jonizującego.

Średnioroczne zatrudnienie w PAA w 2018 roku wyniosło 113 osób oraz 26 inspektorów dozoru jądrowego. Wydatki budżetowe PAA w 2018 roku wyniosły 32,9 mln zł.

Raport stanowi podsumowanie informacji na temat wykorzystania promieniowania jonizującego na terenie Polski. Jego treść można znaleźć TUTAJ.

Państwowa Agencja Atomistyki/BiznesAlert.pl