Rawicz daje nadzieje na gaz. Zakończono prace nad kolejnym odwiertem

7 stycznia 2016, 07:15 Alert

(San Leon Energy/ Palomar Natural Resources/BS)

Palomar Natural Resources i San Leon Energy zakończyły prace nad kolejnym odwiertem za gazem ziemnym w Dębnie Polskim, w Wielkopolsce. O zakończeniu prac nad drugim odwiertem na koncesji Rawicz spółki poinformowały na początku nowego roku. San Leon Energy przekazuje, że prace wiertnicze potwierdziły wstępne analizy złoża dotyczące grubości warstwy, gdzie nagromadzone są węglowodory.

Prace wiertnicze nad odwiertem Rawicz -15 rozpoczęły się 18 listopada ubiegłego roku. Usługi serwisowe wykonywała spółka Exalo Drilling. Głębokość odwiertu wyniosła 1600 metrów. Zgodnie z harmonogramem, trwa obecnie demontaż wieży wiertniczej oraz pozostałego sprzętu służącego do wykonania odwiertu. Koncerny planują w najbliższym czasie rozpoczęcie testów złożowych na odwiercie, które określą potencjał na złożu Rawicz. Zakończone jednak już prace pozwalają na wstępne wnioski. Grubość warstwy, gdzie nagromadzone są węglowodory jest zgodna z wcześniejszymi ocenami. Złoże gdzie wykonano odwiert Rawicz 15 charakteryzuje się lepszymi paramentami w porównaniu z pierwszym odwiertem wykonanym na wielkopolskiej koncesji.

San Leon Energy oraz Palomar Natural Resources wierzą w potencjał wydobywczy na koncesji Rawicz. W 2015 roku San Leon Energy poinformował, że na odwiercie Rawicz-12, pierwszym wykonanym na tej koncesji, osiągnięto przepływ surowca na poziomie 113 tys. m sześc. W kolejnych dniach przepływ gazu konwencjonalnego dalej rósł. W planach jest wykonanie od 3 do 5 dodatkowych odwiertów w celu badania potencjału złoża. Po pozytywnych wynikach prac może zostać uruchomione komercyjne wydobycie gazu ziemnego. Według szacunków koncesja Rawicz posiada 1,42 mld m sześc. wydobywalnego gazu ziemnego. Operatorem koncesji Rawicz jest Palomar Natural Resources posiadający 65 proc. udziałów. San Leon posiada pozostałe 35 proc.