RDOŚ czeka na głos ekspertów ws. projektu elektrowni wodnej Energi

12 września 2017, 12:15 Alert
elektrownia wodna solina
fot. Kacper Kowalski

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy czeka na opinie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy i Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Bydgoszczy w sprawie budowy nowego stopnia na Wiśle w miejscowości Siarzewo, przy którym ma powstać elektrownia wodna.

RDOŚ w Bydgoszczy prowadzi postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stopnia na Wiśle Siarzewo.

RDOŚ jednak póki co, tłumacząc to lokalizacją i skalą zamierzenia, a także cennymi wartościami środowiskowymi w obszarze realizacji inwestycji i jej oddziaływania, a także skomplikowanym i wielobranżowym zakres zamierzenia oraz dużym zainteresowaniem społecznym przedsięwzięciem, zwrócił się z prośbą do organów opiniodawczo-doradczych o wyrażenie opinii ew tej sprawie. Opinie mają wyrazić Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Bydgoszczy i Regionalna Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Bydgoszczy.

Z informacji udzielonych przez RDOŚ wynika, że Prezydium Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy 24 kwietnia 2017 r. powołało zespół roboczy ekspertów przyrodników. Jego celem była weryfikacja oraz opiniowanie ustaleń, koncepcji i projektów dotyczących budowy stopnia na Wiśle w zakresie ochrony przyrody.

Natomiast Prezydium Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko 6 września 2017 r. powołało zespół roboczy do zaopiniowania tej inwestycji w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Funkcję przewodniczącego Zespołu roboczego powierzono prof. dr. hab. Zbigniewowi Babińskiemu z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przypominamy, że na początku 2016 roku RDOŚ odmówił wydania zgody na realizację inwestycji w Siarzewie, uzasadniając to nieuwzględnienie tego przedsięwzięcia w dokumentach planistycznych Dorzecza Wisły. Negatywną decyzję bydgoskiego RDOŚ uchylił Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Budowa na Wiśle drugiego stopnia wodnego powyżej Włocławka to projekt, w który zaangażowana jest Grupa Energa. Przy stopniu planowana jest elektrownia wodna o mocy około 80 MW, której roczną produkcję energii szacuje się na poziomie 300 – 450 GWh. Inwestycja ma zabezpieczyć istniejący stopień wodny we Włocławku, a także zmniejszy zagrożenie powodziowe w Dolinie Dolnej Wisły. Planowany stopień ma umożliwić także wykorzystanie powstałej retencji do nawodnień rolniczych. Przez planowany stopień przebiegać ma droga dla pieszych i samochodów, zaś Wisła na nowym odcinku ma uzyskać parametry drogi wodnej klasy międzynarodowej. W ocenie Energi inwestycja nie utrudni wędrówki ryb, a przygotowany projekt kompensacji przyrodniczej, zakłada działania na niespotykaną dotąd w Polsce skalę, przez co poprawi się spójność ekosystemu doliny Wisły.