RED III: Unia przyspiesza zieloną rewolucję. Polska też będzie musiała przyspieszyć

9 października 2023, 11:15 Alert

Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę o energetyce odnawialnej w nowym wydaniu (REDIII) podnoszącą cel udziału OZE do 42,5 procent do 2030 roku i celem indykatywnym 45 procent. Przyspieszy transformację energetyczną w transporcie oraz ciepłownictwie podnosząc poprzeczkę miedzy innymi Polsce.

Źródła odnawialne mają wedle dyrektywy odpowiadać za 42,5 procent produkcji energii elektrycznej, by łatwiej realizować cel redukcji emisji CO2 o 55 procent do 2030 roku wyznaczony w pakiecie Fit for 55.

Nowe cele mają także dotyczyć sektora transportu. Państwa członkowskie będą mogły wybrać między wiążącym celem redukcji emisji gazów cieplarnianych o 14,5 procent z użyciem OZE do 2030 roku albo udziału co najmniej 29 procent OZE w zużyciu energii sektora transportowego do końca dekady.

Przemysł ma zwiększyć użycie wodoru, z którego 42 procent ma pochodzić ze źródeł odnawialnych poza tymi pochodzenia biologicznego jak biomasa do 2030 roku i 60 procent do 2035 roku. Udział OZE w przemyśle ma rosnąć rocznie o 1,6 procent. Udział może być mniejszy o 20 procent, jeżeli dane państwo członkowskie wywiążę się z wkładu w realizację celów unijnych albo udział wodoru z paliw kopalnych w tym kraju nie będzie większy niż 23 procent w 2030 roku i 20 procent w 2035 roku.

Dyrektywa REDIII wprowadza także cel indykatywny udziału OZE w wysokości 49 procent w sektorze budownictwa do 2030 roku. Udział ogrzewania i chłodzenia odnawialnego ma rosnąć wiążąco o 0,8 procent rocznie do 2026 roku na poziomie krajowym i o 1,1 procent do 2030 roku. Każdy kraj członkowski ma dostać indywidualnie cel minimalny.

Oprócz tego dyrektywa REDIII ma promować biopaliwa i szybszą ścieżkę wydawania pozwoleń projektom odnawialnym.

Polska będzie zobowiązana do realizacji celów dyrektywy RED III w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle i transporcie.

Rada Unii Europejskiej / Wojciech Jakóbik

Burny: RED III, czyli Polska ma przyspieszyć OZE (ANALIZA)