Rekord branży lotniczej: w 2014 roku zamówiono 2888 nowych samolotów

18 sierpnia 2015, 09:27 Infrastruktura

Na wzrost przychodów w lotnictwie cywilnym wpływa rosnący popyt na usługi lotnicze oraz modernizacja flot samolotowych.

Przychody przemysłu lotniczego i zbrojeniowego w ujęciu globalnym wyniosły w 2014 roku 682,2 mld dolarów i były o prawie 2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Sektor wzrost ten zawdzięcza rozwojowi lotnictwa cywilnego, w którym przychody wzrosły o ok. 8 proc. Jak wynika z corocznego raportu „Global Aerospace & Defense sector financial performance study”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, maleje za to udział sektora wojskowego, którego przychody uszczupliły się o ok. 2 proc. W ubiegłym roku przemysł lotniczy zanotował rekord zamówionych samolotów, który wyniósł 2888 maszyn. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie linii lotniczych, portfel zamówień sięga już ponad 12 tys. samolotów.

Raport Deloitte powstał na podstawie analizy wyników stu największych firm z branży lotniczej i obronnej z USA i Europy. W 2014 roku globalnie sektor aerospace & defense odnotował wzrost przychodów o 12,7 mld dolarów, czyli 1,9 proc. Warto jednak zaznaczyć, że w 2013 roku wzrost ten sięgał 3,2 proc., a rok wcześniej 5,8 proc. „Wyhamowanie tej dynamiki nastąpiło głównie za sprawą przemysłu obronnego, który w 2014 roku zanotował spadek przychodów o 2,2 proc. Do takiego stanu rzeczy przyczyniło się przede wszystkim ograniczenie budżetu na wojsko w USA. Tylko sześć firm spośród dwudziestu największych producentów sprzętu wojskowego w Stanach Zjednoczonych odnotowało wzrost przychodów w 2014 roku. Według szacunków w tym roku wzrost przychodów branży lotniczej i wojskowej wyniesie 1,5 proc.” – wyjaśnia Piotr Świętochowski, Dyrektor w Dziale Audytu Deloitte, ekspert ds. przemysłu obronnego, Deloitte.

Nie dziwi więc fakt, że wzrost przychodów całego sektora lotniczego i obronnego to zasługa producentów cywilnych samolotów i sprzętu lotniczego. W 2014 roku branża ta zwiększyła swoje przychody o ok 8 proc. do sumy 314,9 mld dolarów. Na ten dobry wynik wpłynęły przede wszystkim rosnący popyt na lotniczy transport pasażerski, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, Indiach oraz Chinach, a także konieczność wymiany przestarzałych maszyn na nowe, zużywające mniej paliwa.

W ubiegłym roku w sektorze lotnictwa cywilnego ustanowiono nowy rekord zamówień sięgający 2888 samolotów (w 2013 roku – 2858). Producenci w tym czasie dostarczyli swoim klientom 1352 maszyn (wzrost ilości dostarczonych maszyn o 6,1 proc. wobec 2013 roku). Niemniej portfel zamówień wzrósł o 14,4 proc. W związku z tym sukcesywnie z roku na rok rośnie liczba zamówień czekających w kolejce do realizacji – na koniec 2014 roku skumulowana liczba zamówionych samolotów wyniosła 12175. Oznacza to, że utrzymując obecne tempo produkcji, portfel zamówień sięga dziewięciu lat. W tym roku ma zostać wyprodukowanych 1393 samolotów, a w 2016 roku 1422.

W ubiegłym roku zysk operacyjny całej światowej branży lotniczej wyniósł 66,7 mld dolarów. Zatrudnienie w całym analizowanym sektorze sięga około 2 mln osób, a wydajność pracowników wzrosła o 4,5 proc. do 33,3 tys. dolarów zysku operacyjnego na osobę.

„Jeszcze kilka lat temu przychody branży obronnej stanowiły dwie trzecie całego sektora. W tej chwili jest to 54 proc. Przy obecnej stopie wzrostu w ciągu dwóch lat proporcje pomiędzy sektorem sprzętu wojskowego, a samolotów cywilnych powinny się wyrównać” – mówi Piotr Świętochowski.

Z analizy Deloitte wynika, że w ujęciu regionalnym w roku 2014 firmy produkujące sprzęt dla lotnictwa cywilnego i przemysłu wojskowego z siedzibą w USA wygenerowały 408,5 mld dolarów przychodów, zaś firmy europejskie – 222,8 mld dolarów.

W ubiegłym roku nie zmienił się znacząco układ sił wśród producentów samolotów i sprzętu wojskowego. Nadal palma pierwszeństwa należy do koncernu The Boeing Company (90,8 mld dolarów w 2014 roku, wzrost o 4,8 proc.). Na podium pod względem wielkości przychodów znalazły się także Airbus Group (80,7 mld dolarów, wzrost o 2,5 proc.) oraz Lockheed Martin (45,6 mld dolarów, wzrost o 0,5 proc.). Boeing i Airbus odpowiadają za połowę wzrostu całego sektora, który w ub. roku wyniósł 12,7 mld dolarów. Z kolei największy wzrost przychodów należał w ub. roku do firmy Wesco Aircraft i sięgnął 50,4 proc. Spośród 100 analizowanych firm 36 zanotowało spadek przychodów. Większość z nich to producenci sprzętu wojskowego.