Relacja z debaty „Czy polska energetyka może być innowacyjna?”

13 marca 2015, 12:45 Alert
akademia_energii

„Czy polska energetyka może być innowacyjna?” to tytuł debaty, która odbyła się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 7 marca 2015 roku. Gośćmi specjalnymi spotkania byli prof. Henryk Woźniak, Doradca Zarządu Grupy Energa S.A oraz mec. Maciej Szambelańczyk, Doradca w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu Akademia Energii, organizowanego przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Debatę poprowadzili Alumni tegorocznej edycji: Karolina Dziubanii oraz Łukasz Lisicki.

Podczas dyskusji poruszono takie kwestie jak: obecny stan energetyki w Polsce, kierunki i perspektywy jej rozwoju, sposoby stymulacji nowych technologii oraz możliwości zaciśnienia współpracy pomiędzy prywatnym i publicznym sektorem przedsiębiorstw związanych z branżą, a ośrodkami badawczymi.

Obaj goście podkreślali, że podstawowym zadaniem naszego kraju jest przede wszystkim modernizacja dotychczas stosowanych technologii, co wynika między innymi z wymogów, które stawia przed nami polityka klimatyczna UE.

Według mecenasa Macieja Szambelańczyka, poziom innowacyjności polskiej energetyki nie jest na chwilę obecną zadowalający. „Wdrażanie innowacyjności wymaga pewnego zakresu know-how oraz zaplecza naukowego, którego w Polsce nie posiadamy w wystarczającym stopniu”. Podkreślił także fakt, iż ścieżki rozwoju nowych technologii nie są przecierane w Polsce, lecz niestety poza jej granicami: „Technologia w dużej mierze jest do Polski importowana,(…) to my kupujemy turbiny wiatrowe, a nie je produkujemy”.

Prof. Henryk Woźniak zwrócił uwagę na to, że procesy innowacji dokonują się we wszystkich ogniwach tworzenia wartości – w wytwarzaniu, obrocie i dystrybucji, i ocenę tych procesów trudno uśrednić dla branży jako całości. Łatwiej jest opracować i wdrożyć innowacyjne rozwiązania w dziedzinie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej, aniżeli w przypadku wytwarzania konwencjonalnego, które związane jest z długoletnimi i kapitałochłonnymi inwestycjami. Dodatkowo podkreślił, że ze względu na postęp technologiczny oraz zmienne środowisko regulacyjne i rynkowe, trudno dokładnie oszacować opłacalność inwestycji długoterminowych.

W jego opinii kierunkiem dla naszego kraju jest stopniowy i bezpieczny dla gospodarki rozwój energetyki rozproszonej, w której największy potencjał rozwojowy wydaje się mieć fotowoltaika, zarówno pod względem wzrostu wydajności, jak i możliwości obniżki kosztów technologii stosowanych, a przed wszystkim rozwijanych i doskonalonych.

W dalszej części dyskusji pojawiło się wiele pytań do panelistów dotyczących m.in. charakteru wdrażanych innowacji (AMI, Smart Grid ) przez grupę energetyczną Energa S.A.. Prof. Woźniak zwrócił uwagę na skutki wzrostu udziału OZE w systemie oraz zaprezentował istotę projektów „Smart Toruń” i „Badania Panelowe Kalisz”, realizowane w ostatnim okresie. Celem drugiego projektu było m.in. sprawdzenie reakcji klientów, u których zamontowano inteligentne układy pomiarowe, na decyzje dotyczące konsumpcji energii elektrycznej w wyniku stosowania określonych bodźców. Analiza końcowa projektu wskazała na uzyskanie pozytywnych efektów u dystrybutora i w gospodarstwach domowych.

Pozytywnie w aspekcie instalacji smart grid wypowiedział się także mec. Maciej Szambelańczyk: „Pomimo tego, iż koszty systemów smart metering zostaną przerzucone na odbiorców końcowych, tego typu instalacje mogą pozwolić na uniknięcie poniesienia znacznych nakładów finansowych związanych z budową nowych mocy wytwórczych – przynajmniej w pewnym zakresie”.

Ostatnia część debaty poświęcona była zagadnieniom związanym z dziedziną badań i rozwoju, czyli fundamentem tworzenia nowych technologii. Goście zwrócili uwagę, że w naszym kraju jest ona cały czas niedoceniania. Żeby wprowadzić innowacje technologiczne potrzeba kilku, czasami kilkunastu lat badań, ale w długiej perspektywie czasowej może to przynieść oczekiwane korzyści. Wskazano na konieczność rozwijania właścicielskiej roli Państwa we wspieraniu projektów badawczych i rozwiązań innowacyjnych, a nie tylko przymus istnienia takiej aktywności po stronie przemysłu.. Obaj goście podkreślili potrzebę wprowadzenia określonych zachęt, swojego rodzaju „premii”, które miałyby zachęcać do bardziej efektywnej współpracy przemysłu z ośrodkami badawczymi nad projektami innowacyjnymi, np. zachęt ze strony regulatora dla spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej, istotnych w procesie taryfowania.

Polską energetykę w najbliższych latach czekają bardzo duże zmiany, dlatego sposoby modernizacji, czy szerzej wprowadzania innowacji, są tak istotne już dzisiaj. Nowoczesne technologie w Europie, regionie świata, który jest ubogi w surowce energetyczne, będą determinowały naszą konkurencyjność na świecie.

Partnerem Strategicznym Akademii Energii już po raz drugi jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W gronie Partnerów inicjatywy znalazły się również największe spółki z sektora energetycznego oraz instytucje, w tym: Alstom Power Sp. z o.o., The Boston Consulting Group, Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski, Grupa ENERGA, Grupa LOTOS S.A., PKN ORLEN S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PKP Energetyka S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., PwC, SAP Polska, Tauron Polska Energia, WKB Wierciński Kwieciński Baehr.

Partnerami Wspierającymi zostali: HRK S.A., Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., PGE EJ 1 Sp. z. o.o., Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej i Rozproszonej, RWE Polska S.A., RWE Stoen Operator, Towarowa Giełda Energii S.A.

Patronat Medialny nad IV edycją Akademii Energii objęły: TVP Info, Parkiet, CIRE.pl, Kwartalnik Finansowy Profit Journal, Magazyn Nowy Przemysł, OZE.pl, PAP Biznes, stockwatch.pl, WNP.pl, wysokienapiecie.pl.

Źródło: Fundacja im. Lesława Pagi