Renifery z Laponii uciekają na południe przez zmiany klimatu

8 stycznia 2022, 07:00 Alert
Renifer. Źródło: Wikipedia
Renifer. Źródło: Wikipedia

Zmiany klimatu powodują problemy dla reniferów w Laponii – niektóre podróżują nawet do stu kilometrów w poszukiwaniu pożywienia, i potem muszą być znajdowane za pomocą helikopterów i przewiezione z powrotem do hodowli.

Renifery odczuwają zmiany klimatu

Wiele reniferów z Laponii coraz częściej przemieszcza się na duże odległości na południe w poszukiwaniu pożywienia z powodu zmian klimatu. – Renifery nie mogą przebijać lodu, ponieważ jest zbyt twardy, dlatego oddalają się w poszukiwaniu obszarów, w których jest tylko śnieg – powiedział badacz Jouko Kumpala z Fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych. Zwierzęta z łatwością rozkopują śnieg i zjadają znajdujące się pod nimi rośliny.

W wyniku globalnego ocieplenia śnieg topnieje wcześniej lub deszcz pada na śnieg, co prowadzi do twardych pokryw lodowych, gdy temperatura spada. Niektóre renifery pokonują odległości do stu kilometrów w poszukiwaniu pożywienia. Naukowcy zakładają, że w wyniku zmian klimatu Arktyka będzie się ocieplać co najmniej dwa razy szybciej niż reszta świata.

Wielu Samów, czyli rdzennej ludności Laponii, żyje z hodowli reniferów. Kraina ta obejmuje północną część Finlandii, ale także regiony Szwecji i Norwegii. Niektórzy hodowcy pracują przez całą dobę, aby wytropić uciekające renifery. – Jeździmy godzinami, aby znaleźć nasze renifery i odwieźć je do domu, ale w tych zimowych warunkach jest to dość trudne. Dlatego używamy również śmigłowców, co jest dość nietypowe i drogie – powiedział szwedzki właściciel hodowli reniferów Tomas Seva. Około 8 tysięcy zwierząt z jego stada i pobliskiej wioski opuściło w ciągu ostatnich kilku dni swoje zwykłe pola. Według Szwedzkiego Stowarzyszenia Hodowców Reniferów ucieczki zwierząt są obecnie znacznie częstsze.

BBC/Spiegel/Michał Perzyński