Biomasa i biogaz zyskają największe wsparcie wśród OZE w Polsce

24 listopada 2016, 10:15 Alert
SiekierkiKociołBiomasaTermika
Kocioł na biomasę w EC Siekierki

Zgodnie z przedstawionym wczoraj przez ministerstwo energii projektem rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r., na nowy system wsparcia przeznaczone zostanie 13,38 mld zł.

Wartość nowego systemu wsparcia OZE ma wynosić 13,38 mld zł, czyli 743 mln zł rocznie przez cały piętnastoletni okres. Rząd chce wspierać przede wszystkim instalacje nowe, a nie już istniejące, w tym przede wszystkim spalanie biomasy i biogazu. System aukcyjny zakłada rywalizację poszczególnych źródeł o wsparcie, przy czym przyznane zostanie ono instalacjom produkującym energię najtaniej.

Wśród źródeł już istniejących, ale małych (do 1 MW) o wsparcie będą mogły ubiegać się tylko instalacje biomasowe i małe elektrownie wodne, a wśród dużych – tylko biomasa.

W przypadku nowych źródeł wsparcie uzyskają instalacje biomasowe, wodne, biogazownie rolnicze oraz – w ramach jednej aukcji – mała fotowoltaika lub małe wiatraki.
CIRE.pl