Resort klimatu obiecuje energochłonnym pięć mld złotych wsparcia

9 lutego 2023, 09:30 Alert

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda i wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski ogłosili na konferencji prasowej założenia programu wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych. Mogą one liczyć na pomoc państwa w wysokości 5 mld złotych.

Konferencja prasowa o wsparciu dla przedsiębiorstw energochłonnych. Fot. Michał Perzyński
Konferencja prasowa o wsparciu dla przedsiębiorstw energochłonnych. Fot. Michał Perzyński

Wsparcie dla przedsiębiorstw energochłonnych

9 lutego br. ruszyła nabór wniosków o udzielenie pomocy w ramach Programu Rządowego „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku”. Jego celem jest udzielnie wsparcia finansowego przedsiębiorstwom energochłonnym, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2022 roku.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśliła, że „branża energochłonna jest istotną częścią naszego przemysłu”. – Dzisiaj wprowadzamy kompleksowy program wsparcia, który odpowie na wyjątkową sytuację. Dysponujemy kwotą 5 mld złotych wsparcia dla wszystkich podmiotów, co zatwierdziła Komisja Europejska, obroniliśmy decyzję o wsparciu dla sektora energochłonnego. W tym roku obowiązuje zamrożona cena energii dla mikro- małych i średnich przedsiębiorstw – powiedziała Moskwa.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zaznaczył z kolei, że cały program wymagał notyfikacji, a potem przyjęcia ustawy. – Od północy przyjmowane są wnioski, ponad 100 podmiotów przygotowuje się do ich złożenia. Program jest przygotowany tak, by środki przekazać przedsiębiorcom jak najszybciej. Przygotujemy też kolejny program wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych, o czym poinformujemy za kilka miesięcy – mówił Buda.

Z kolei wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski, że Urząd będzie operatorem, który będzie weryfikował wnioski dla przemysłu, który ucierpiał przez wysokie ceny energii elektrycznej i gazu. – Duże zainteresowanie programem wynika z tego, że już od października informowaliśmy branżę o warunkach, które pomogą podmiotom wypełnić wnioski. Za moment pojawią się kolejne wnioski w wersji ostatecznej, terminy są rygorystyczne, dlatego podmioty bardzo szybko dostaną informację o wysokości wsparcia. Nabór będzie prowadzony do 22 lutego – powiedział Paweł Mirowski.

Obowiązywać będą dwa maksymalne limity pomocy uzależnione od sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Limit podstawowy wynosi 50 procent kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 4 mln euro na grupę kapitałową. Do zwiększonego limitu pomocy uprawnione będą przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek wskaźnika EBITDA (miara rentowności przedsiębiorstwa) o co najmniej 40 procent pomiędzy całym rokiem 2021 a 2022 albo pomiędzy drugim półroczem 2021 roku a drugim półroczem 2022 roku. Zwiększony limit będzie dotyczył również tych firm, które w obu tych okresach odnotowały ujemny wskaźnik EBITDA. Kwota wsparcia w zwiększonym limicie może wynieść do 80 procent kosztów kwalifikowanych aż do 50 mln euro na grupę kapitałową.

Michał Perzyński

Rząd przyjął dziś program wsparcia dla sektorów energochłonnych