Resort środowiska nie odda geologii i surowców ministerstwu energii

26 stycznia 2016, 08:30 Energetyka
serwis

Najważniejsze zadania dla Głównego Geologa Kraju obecnie to przygotowanie polityki surowcowej, powołanie służby geologicznej oraz przygotowanie takiego prawa, aby zmniejszyć ryzyko inwestycyjne.

– Brak polityki, brak strategii surowcowej to największy błąd poprzedniej ekipy rządowej. Tymczasem bardzo dużą część gospodarki stanowi rynek surowców energetycznych – powiedział na spotkaniu z mediami Główny Geolog Kraju, wiceminister Mariusz Orion Jędysek. Wyliczył kilkanaście podstawowych – jego zdaniem – zaniedbań rządu PO-PSL w zakresie polityki surowcowej. W jego przekonaniu do najbardziej szkodliwych należą brak Służby Geologicznej jako organu administracji państwowej oraz wyjątkowo zły stan prawa.

Obecna ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze jest rozrośnięte ponad wszelkie potrzeby, liczy więcej niż 300 stron, jest niespójne, często wewnętrznie sprzeczne. Jednocześnie jest i nieprzyjazne dla inwestorów ( nie zmniejsza ryzyka inwestycyjnego) i nie chroni interesów państwa. Przykładem nieskuteczności obecnych przepisów jest niedobra polityka koncesyjna. – Polska ma ogromny potencjał do budowy bezzbiornikowych magazynów gazu w kawarenach solnych oraz w wyeksploatowanych złożach węglowodorów, którego dotychczas nie wykorzystano, mimo że program działań w tym zakresie był przygotowany w latach 2006 -2007- podkreślał wiceminister Jędrysek. Obecnie będą prowadzone w tym kierunku prace zgodne z dużym zapotrzebowaniem – zapowiedział Główny Geolog Kraju.

W opinii Jędryska poważnym błędem poprzedniej ekipy był fiskalizm wobec inwestorów w sektorach górniczych. Podatek miedziowy bardzo zaszkodził interesom KGHM. Podobnie szkodliwym rozwiązaniem był podatek węglowodorowy, który miał obowiązywać m.in. w branży łupkowej. Fiskalizm spowodował, że „niektóre inwestycje w Polsce przestają być w ogóle opłacalne”  – ocenił prof. Mariusz Orion Jędrysek dodając, że podatki powinny prowadzić do zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych.

Zdaniem Głównego Geologa Kraju podział kompetencji między resort energii a resort środowiska powinien być następujący: ministerstwo energii to wytwarzanie i przesył, ministerstwo środowiska – geologia i surowce energetyczne.

Obecnie ministerstwo środowiska będzie pracować nad programem. Najpilniejsze zadania to powołanie Służby Geologicznej i takie zmiany w prawie, aby zmniejszyć ryzyko geologiczne. Służba Geologiczna ma być wydzielona z Państwowego Instytutu Geologicznego, jako organ administracji państwowej sam Instytut pozostanie jako placówka ściśle naukowa. – Jeśli pracownik Służby Górniczej będzie chciał robić doktorat, nie będzie mieć żadnych problemów. Polska Służba Geologiczna będzie mieć pewne podobieństwo z taką instytucją w Stanach Zjednoczonych, choć zważywszy na polskie warunki będą pewne różnice – dodał prof. Jędrysek.
Główny Geolog Kraju pytany o stan zasobów węgla kamiennego w Polsce podkreślił znaczenie złóż w Zagłębiu Lubelskim. Są tam m.in. złoża o wysokiej wartości węgla półkoksowego. Dobre warunki geologiczne są kolejną zachętą do inwestycji. Nie można też zapominać o złożach w Zagłębiu Lubelskim, gdzie zresztą prowadzą prace poszukiwawcze zagraniczni inwestorzy. Tamtejszy węgiel jest bardzo wartościowy, a warunki umożliwiają stosowanie upadowych zamiast pionowych szybów, co jest znacznie tańsze w eksploatacji kopalni.