Miliardowa rezerwa Taurona na trudne czasy ciąży na wynikach

8 września 2022, 06:30 Alert

Tauron przedstawił wyniki z pierwszego półrocza 2022 roku. – Spadek EBITDA jest przede wszystkim konsekwencją utworzenia rezerwy w wysokości 943 mln zł na kontrakty, które będą realizowane w drugim półroczu – podaje spółka.

Tauron. Fot. Jędrzej Stachura
Tauron. Fot. Jędrzej Stachura

Tauron podał, że przychody ze sprzedaży były wyższe o 53 procent (18,1 mld zł), EBITDA spadła o 19 procent (do 2,4 mld zł) a jej marża o 13 procent, w porównaniu do 2021 roku.

– Najważniejszym wydarzeniem pierwszego półrocza było przyjęcie nowej strategii. Głównym celem Zielonego Zwrotu Taurona jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zakładamy przede wszystkim przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz ograniczenie emisji CO2 o prawie 80 procent do 2030 roku. W 2030 roku w źródłach OZE zainstalowanych będzie aż 3,7 GW, co stanowić będzie ok. 80 procent łącznego miksu wytwórczego Grupy. Jednak w dobie kryzysu energetycznego naszym priorytetem jest podejmowanie aktywnych działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz ciągłości dostaw energii do ponad 5,5 mln klientów na południu Polski – mówi Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia.

– Na wyniki Grupy Tauron osiągnięte w I półroczu bieżącego roku już tradycyjnie pozytywnie wpłynęły solidne wyniki wypracowane przez segmenty Dystrybucja i Odnawialne Źródła Energii, na których Grupa Tauron będzie się koncentrowała w procesie realizacji nowej strategii korporacyjnej. Z drugiej strony, negatywnie na łączne wyniki Grupy wpłynęły rezultaty segmentów Wytwarzanie i Sprzedaż, co jest pochodną ogromnej zmienności w zakresie giełdowych cen energii elektrycznej, gazu i węgla energetycznego, jak również dyspozycyjności jednostek wytwórczych – podkreśla Krzysztof Surma, wiceprezes ds. finansów Taurona.

W pierwszym półroczu 2022 roku spółka dostarczyła łącznie 27,46 TWh energii elektrycznej, tj. o trzy procent więcej rok do roku, a usługi dystrybucyjne były świadczone na rzecz 5,8 mln odbiorców. W analogicznym okresie 2021 roku wolumen dystrybuowanej energii osiągnął poziom 26,76 TWh.

Nakłady inwestycyjne Taurona wyniosły 1 481 mln zł (w tym 878 mln zł w segmencie Dystrybucja przeznaczone na budowę nowych przyłączy oraz modernizację i odtworzenie istniejących sieci) i były wyższe o 15 procent od poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Więcej informacji i szczegółowe dane można znaleźć tutaj.

Tauron/Jędrzej Stachura

Tauron zwiększy wydobycie węgla przez skok popytu i kolejki