Rola przemysłu kosmicznego w zmianach klimatu

27 listopada 2015, 16:26 Alert

(Thales Alenia Space)

W ramach przygotowań do rozpoczynającej się 30 listopada 21. międzynarodowej konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat zmian klimatu – COP 21 – Thales Alenia Space opublikowała książkę zatytułowaną “Zmiany klimatu i satelity 2015 – wiedza do działania” (oryg. “Climate Change & Satellites 2015 – Knowledge for Action”).


W publikacji przygotowanej we współpracy z kluczowymi specjalistami ds. klimatycznych, przedstawicielami agencji kosmicznych i partnerów z sektora kosmicznego, zaprezentowano wyzwania płynące ze zmian klimatu oraz szczególną rolę, jaką odgrywa w tym obszarze przemysł kosmiczny, kluczowy m.in. dla meteorologii, zarządzania środowiskiem czy oceanografii.

Rok 2015, którego kulminacyjnym punktem będzie konferencja COP 21, to rok o wyjątkowym znaczeniu dla środowiska naturalnego. Konferencja jest ogromnym wyzwaniem stawiając sobie za cel, po raz pierwszy historii, osiągnięcie tak szerokiego, globalnego porozumienia na rzecz ograniczenia emisji CO2.

Ten rok jest również bardzo ważny dla Thales Alenia Space, zwłaszcza dla wkładu firmy w studia nad klimatem i działania monitorujące środowisko. Po udanym lipcowym wyniesieniu satelity MSG-4, czwartego a zarazem ostatniego z satelitów Meteosat drugiej generacji, dwa kolejne satelity monitorujące środowisko znajdą się na orbicie jeszcze w tym roku: Jason-3  w ramach francusko-amerykańskiego programu oceanograficznego oraz Sentinel-3A w ramach europejskiej misji dedykowanej zarządzaniu środowiskiem.

Thales Alenia Space kontynuuje pracę na rzecz środowiska naturalnego jako kluczowy wykonawca satelitów Meteosat trzeciej generacji (MTG) dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i Eumetsat, satelity oceanograficznego SWOT dla Francuskiej Agencji Kosmicznej (CNES), a także poprzez kluczowe działania na rzecz programu ESA Copernicus. Thales Alenia Space w tym szerokim programie monitorującym jest głównym dostawcą dla misji Sentinel-1 oraz Sentinel-3 (każda składająca się z dwóch satelitów). Firma dostarczy również segment naziemny dla trzeciej misji tego programu oraz dwa instrumenty dla Sentinel-6.

Czerpiąc z bogatego dorobku projektów realizowanych w obszarze środowiska naturalnego, Thales Alenia Space przygotowała nową edycję książki poświęconej zmianom klimatycznym. Pierwsza publikacja z 2009 roku zyskała szerokie uznanie w środowisku naukowym oraz została doceniona przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Najnowsza w pełni zaktualizowana publikacja została przygotowana we współpracy z Telespazio, ESA, agencjami kosmicznymi Włoch, Francji i Brazylii; Eumetsat, Mercator, Nasa oraz z najważniejszymi specjalistami ds. klimatu, jak Jean Jouzel, Antonio Nobre, Shaun Quegan, Anny Cazenave, Serge Planton oraz Lee Lueng Fu.
Książka „Climate Change & Satellites 2015” sumarycznie prezentuje aktualną wiedzę na temat zmian klimatycznych i związanych z nimi rozwiązań sektora kosmicznego. Jasno wskazuje także potrzebę konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska.

– Wspólne wysiłki, determinacja i zaangażowanie wiodących ekspertów ds. zmian klimatu, pozwoliły przekazać bardzo wiarygodne dane dotyczące ryzyka płynącego z turbulencji klimatycznych liderom podejmującym kluczowe decyzje. Zagadnienia te zostały znakomicie przedstawione w tej książce. Ze szczególną satysfakcją mogę stwierdzić, że nasi partnerzy, kontrahenci i najlepsi naukowcy pozytywnie odpowiedzieli na apel o współpracę i zdecydowali się zaangażować w opracowanie publikacji. Jestem im za to bardzo wdzięczny – powiedział Prezes i CEO Thales Alenia Space, Jean-Loïc Galle.

„Climate Change & Satellites 2015” to interdyscyplinarny wgląd w kwestie związane z klimatem, środowiskiem naturalnym oraz zarządzaniem ryzykiem oparty na bezpośrednich opracowaniach wiodących w swoich dziedzinach ekspertach. Książka przedstawia również dorobek Thales Alenia Space w zakresie międzynarodowej współpracy i wymiany wiedzy.

Publikacja « Climate Change & Satellites 2015 – Knowledge for Action » dostępna jest pod linkiem:

http://www.climate-change-and-satellites.com/mobile/

Thales Alenia Space to spółka joint venture utworzona przez Thales (67%) i Finmeccanica (33%), jest wiodącą w Europie firmą działającą w dziedzinie telekomunikacji, nawigacji, obserwacji Ziemi, badań i infrastruktury orbitalnej. Thales Alenia Space i Telespazio tworzą „Sojusz Kosmiczny” tych dwóch spółek macierzystych, który oferuje pełny zakres usług i rozwiązań. Z uwagi na niezrównaną wiedzę i doświadczenie w zakresie zastosowań podwójnych(cywilnych/wojskowych), konstelacji satelitarnych, kompleksowych ładunków satelitarnych, systemów satelitarnego pomiaru wysokości, meteorologii oraz instrumentów optycznych i radarowych wysokiej rozdzielczości, Thales Alenia Space jest najlepszym partnerem dla krajów pragnących rozwijać swój program kosmiczny. W 2014 roku spółka osiągnęła skonsolidowany dochód w wysokości ponad 2 miliardów Euro, zatrudniając 7500 pracowników w 8 krajach. www.thalesaleniaspace.com