Rosja udzieli Armenii ulgi na węglowodory

30 grudnia 2015, 12:40 Alert

(Oilcapital.ru/Piotr Stępiński)

fot. Gaz-System

Rosja oraz Armenia podpisały protokół o bezterminowym zwolnieniu z ceł wywozowych produktów naftowych i gazu ziemnego, który jest dostarczany z Federacji Rosyjskiej do Armenii – poinformowało w swoim oświadczeniu rosyjskie ministerstwo energetyki.

Szef resortu Aleksander Nowak oraz ambasador nadzwyczajny i pełnomocnik Republiki Armenii Oleg Esjan podpisali protokół o wniesieniu zmian w umowie pomiędzy Rosją a Armenią, o współpracy w kwestii dostaw gazu ziemnego, produktów naftowych oraz naturalnych, nieoszlifowanych diamentów do Armenii, która została podpisana 2 grudnia 2013 r. w Erywaniu.

Protokół zakłada szereg zmian w umowie związanych z koniecznością utworzenia dwustronnej bazy międzynarodowo-prawnej, która będzie zgodna z postanowieniami porozumienia o Unii Euroazjatyckiej z 29 maja 2014 r. W szczególności przewiduje on wyłączenie z zakresu stosowania umowy kwestii handlu nieoszlifowanymi diamentami, ponieważ są one regulowane przez ogólne wytyczne porozumienia o Unii Euroazjatyckiej.

Ponadto zakłada on bezterminowe zwolnienie z ceł wywozowych produktów naftowych oraz gazu ziemnego dostarczanych z Rosji do Armenii.

W grudniu ubiegłego roku, rząd w Moskwie zatwierdził protokół do rosyjsko-armeńskiej umowy zakładający przedłużenie na okres do końca 2015 r. bezcłowego reżimu na dostarczany do Armenii gaz ziemny, produkty naftowe oraz diamenty. Umowa zakłada dostawy do Armenii gazu ziemnego, produktów naftowych oraz diamentów z Rosji ,,w wielkości koniecznej dla zapewnienia wewnętrznego zapotrzebowania, bez płacenia ceł wywozowych”.

W czerwcu 2014 r. Duma Państwowa przyjęła ustawę o ratyfikacji umowy pomiędzy rządem Federacji Rosyjskiej a rządem Republiki Armenii o współpracy w sferze dostaw gazu ziemnego, produktów naftowych oraz nieoszlifowanych diamentów do Armenii. Podpisany 2 grudnia 2013 r. dokument zakładał bezcłowe dostawy z Rosji do Armenii towarów produkowanych z ropy naftowej, gazu ziemnego w stanie lotnym oraz naturalnych, nieoszlifowanych diamentów do czasu kiedy Erywań będzie w Unii Euroazjatyckiej. Umowa zakazuje reeksportu do państw trzecich produktów naftowych, gazu ziemnego oraz diamentów dostarczanych z Rosji do Armenii bez zapłaty ceł eksportowych. W przypadku naruszenia tego zakazu Rosja ma prawo domagać się odszkodowania wypłaconego w dolarach, będącego ekwiwalentem wielkości ceł wywozowych obowiązujących w Rosji, na dzień wykrycia faktu takiego naruszenia. Kompensacja może zostać zamieniona na zmniejszenie ilości towarów bezcłowo dostarczanych do Armenii w porównaniu z wielkością przewidzianą we wskazanym balansie. Moskwa ma także prawo do zmniejszenia i/lub zawieszenia bezcłowych dostaw towarów do tego kraju. W przypadku braku opłat ze strony armeńskiej, umowa przewiduje, że jako kwotę kompensacji dla Rosji uznawana jest wysokość długu Erywania wobec Moskwy i w stosunku do niego będą naliczane odsetki. Przy wypowiedzeniu przez jedną ze stron obowiązywania wspomnianej umowy, nadal będą obowiązywać zobowiązania Armenii dotyczące wypłaty Rosji odszkodowania i/lub uznania niezapłaconych kwot jako długu wobec Rosji do ich pełnej realizacji.

Czytaj więcej:

Armenia rozważy sprzedaż elektrociepłowni Rosjanom

Finał armeńskiego Majdanu? Rosjanie sprzedają udziały w sieci elektroenergetycznej

Armenia zapłaci za gaz ponad dwa razy mniej niż Polska