Rosja rozwinie żeglugę Północną Drogą Morską

25 maja 2020, 15:45 Alert
50 let pobiedy
50 lat pobiedy. Największy lodołamacz atomowy na świecie. Fot. Wikipedia

Rosjanie planują rozwijać żeglugę międzynarodową wodami Północnej Drogi Morskiej (ros. Северный морской путь). Według najnowszego planu rozwoju do 2035 rokustanie się ona międzynarodowym szlakiem transportowym, który będzie podlegał kontroli Federacji Rosyjskiej. 

Droga Północna pod kuratelą rosyjską

Północna Droga Morska rozciąga się wzdłuż arktycznego wybrzeża Rosji od Murmańska do Kamczatki. Podmiotem odpowiedzialnym za budowę tego szlaku jest agencja rządowa Rosatom, która poprzez szereg lodołamaczy z napędem atomowym (należących do spółki córki Atomfłot) ma zapewnić zdolności operowania na wodach PDM przez cały rok. Plan realizowany do końca 2019 roku zakładał roczny transport ładunków PDM na poziomie 26 mln. Plan z datą graniczną ustaloną w 2024 roku, zakłada transport 80 mln ton ładunków.

Projekt rozwoju został podzielony na trzy części. Wyżej wymieniony plan do 2024 roku to pierwszy etap. Drugą fazą projektu jest zapewnienie ruchu żeglugowego przez cały rok (obecnie cały szlak jest otwarty dla żeglugi jedynie kilka letnich miesięcy w roku). Trasa ma stać się pełnoprawną „morską autostradą” na użytek krajowy i międzynarodowy w 2035 roku.

Program rozwoju PDM składa się z trzech elementów:

1. Rozwój infrastruktury przeznaczonej dla dużych projektów inwestycyjnych (np. projekty grupy Novatek),

2. Przygotowanie szlaku do roli tranzytowej,

3. Przygotowanie na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej, której rozwiązanie leży w gestii ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych (MCzS) oraz ministerstwa obrony (MO),

Przystosowanie trasy wymaga również zaangażowania m.in ministerstwa transportu, które ma przygotować pakiet ustaw regulujących wykorzystanie m.in morza terytorialnego Rosji do ruchu tranzytowego.

Przygotowuje się również do znacznego zwiększenia ruchu towarowego na tym szlaku. W 2030 roku ma wzrosnąć do 120 mln ton, a w 2035 roku do 160 mln ton.

Głównymi punktami, przez które ładunek był transportowany przez PDM w 2019 roku, były porty Sabetta (20,5 mln ton), Dudinka (1,5 mln ton) i terminal w pobliżu Przylądka Kamiennego (7,7 mln ton). Tak duży wzrost wykorzystania PDM jest związany z inwestycjami w terminale eksportowe LNG należące do Novatek. Projekt Jamał LNG ma możliwość techniczną skraplania około 18 mln ton LNG rocznie, jednak w wyniku korzystnych warunków klimatycznych (ekstremalnie niskie temperatury) faktyczna możliwość operacyjna jest większa niż nominalna i oscyluje w okolicy 20 mln ton rocznie.

Kommiersant/Mariusz Marszałkowski

Marszałkowski: Ile naprawdę kosztuje ropa rosyjska? (ANALIZA)