Rosja testuje izolację elektroenergetyczną obwodu królewieckiego

21 września 2020, 11:00 Alert
Kaliningrad
Obwód Królewiecki. Fot Wikimedia Commons

19 września został przeprowadzony test izolacji systemu elektroenergetycznego obwodu królewieckiego. Test trwał osiem godzin i polegał na odcięciu transgranicznych połączeń elektroenergetycznych z Litwą i zastąpieniu dostaw energii poprzez generację z miejscowych elektrowni.

Testy przed desynchronizacją

Ministerstwo energetyki Rosji poinformowało, że test ten był drugim etapem przygotowywania obwodu do desynchronizacji elektroenergetycznej państw bałtyckich z postsowieckim systemem BRELL i przejściem na europejski system ENTSO-E.

W trakcie testu wszystkie połączenia 330 kV i 110 kV, łączące obwód z Litwą, zostały odcięte na osiem godzin. W tym czasie zapotrzebowanie rosyjskiej eksklawy na energię elektryczną zapewniały elektrownie gazowe Majakowskaja, Talachowskaja i Pregołskaja. Według danych ministerstwa, maksymalne zapotrzebowanie obwodu królewieckiego wynosiło 486 MW.

Pierwszy etap testów izolacji odbywał się 22-25 maja 2019 roku. Odłączenie od systemu przesyłowego biegnącego przez obszar państw bałtyckich trwało 72 godziny.

MinEnergo/Mariusz Marszałkowski

Bałtowie chcą uniezależnić elektroenergetykę od Rosji