Rosja testuje izolację elektroenergetyczną obwodu królewieckiego

21 września 2020, 11:00 Alert

19 września został przeprowadzony test izolacji systemu elektroenergetycznego obwodu królewieckiego. Test trwał osiem godzin i polegał na odcięciu transgranicznych połączeń elektroenergetycznych z Litwą i zastąpieniu dostaw energii poprzez generację z miejscowych elektrowni.

Obwód Królewiecki. Fot Wikimedia Commons
Obwód Królewiecki. Fot Wikimedia Commons

Testy przed desynchronizacją

Ministerstwo energetyki Rosji poinformowało, że test ten był drugim etapem przygotowywania obwodu do desynchronizacji elektroenergetycznej państw bałtyckich z postsowieckim systemem BRELL i przejściem na europejski system ENTSO-E.

W trakcie testu wszystkie połączenia 330 kV i 110 kV, łączące obwód z Litwą, zostały odcięte na osiem godzin. W tym czasie zapotrzebowanie rosyjskiej eksklawy na energię elektryczną zapewniały elektrownie gazowe Majakowskaja, Talachowskaja i Pregołskaja. Według danych ministerstwa, maksymalne zapotrzebowanie obwodu królewieckiego wynosiło 486 MW.

Pierwszy etap testów izolacji odbywał się 22-25 maja 2019 roku. Odłączenie od systemu przesyłowego biegnącego przez obszar państw bałtyckich trwało 72 godziny.

MinEnergo/Mariusz Marszałkowski

Bałtowie chcą uniezależnić elektroenergetykę od Rosji