TAG: Obwód Królewiecki
Kaliningradgeofizyka (KGF) zajmująca się eksploracją złóż ropy naftowej w Obwodzie Królewieckim przeprowadziła na zlecenie […]
19 września został przeprowadzony test izolacji systemu elektroenergetycznego obwodu królewieckiego. Test trwał osiem godzin i polegał na […]