TAG: Obwód Królewiecki

Na skutek sankcji wskaźnik produkcji przemysłowej w Obwodzie Królewieckim spadł do około 90 procent. Władze zapowiedziały wzrost produkcji i […]
Szczyt NATO w Wilnie pod wieloma względami był wydarzeniem historycznym, na którym została przypieczętowana nowa architektura bezpieczeństwa […]
Komisja umożliwiła powrót przesyłu towarów przez Litwę do Obwodu Królewieckiego, ale Rosjanie oczekują dalszych ustępstw.
Moskwa zdecydowała się wykorzystać implementację unijnych sankcji do eskalacji napięcia w relacjach z Wilnem. Podgrzewając napięcie i […]
W ciągu pięciu lat Obwód Królewiecki ma zostać zgazyfikowany w stu procentach – powiedział Anton Alichanow, gubernator rosyjskiej eksklawy. 
Pływający gazoport FSRU Marszałek Wasilewski zacumował do pirsu przeładunkowego LNG w okolicy Zelenogradska w Obwodzie Królewieckim […]
Minister koordynator do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn ostrzega, że Rosjanie prowadzą kampanię dezinformacyjną mającą uderzyć w […]
Dostawy energii z Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej do Polski wymagałyby budowy połączenia elektroenergetycznego, które nie ma i prawdopodobnie […]
Kaliningradgeofizyka (KGF) zajmująca się eksploracją złóż ropy naftowej w Obwodzie Królewieckim przeprowadziła na zlecenie […]
19 września został przeprowadzony test izolacji systemu elektroenergetycznego obwodu królewieckiego. Test trwał osiem godzin i polegał na […]