Rosną obroty handlowe między Polską i Czechami

8 kwietnia 2016, 19:15 Alert

(Ministerstwo Rozwoju)

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Ocena stanu współpracy gospodarczej, bieżące wydarzenia agendy europejskiej to tematy spotkania wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego z ministrem handlu i przemysłu Republiki Czeskiej Janem Mládkiem. Rozmowa miała miejsce podczas Polsko-Czeskich Konsultacji Międzyrządowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wicepremier Morawiecki omówił wspólne działania na rzecz europejskiej strategii jednolitego rynku. Podkreślił przy tym rolę współpracy polsko-czeskiej w zakresie inicjatyw zgłaszanych przez Komisję Europejską, jak np. „paszport usługowy” czy cyfryzacja przemysłu.

„Liczymy ponadto na wspólne stanowisko i działania na rzecz MSP i start-upów, a także inicjatywy na rzecz poprawy warunków obrotu towarami na rynku wewnętrznym” – powiedział.

Podkreślił też, że Polska przywiązuje ogromną uwagę do zachowania konkurencyjności przemysłu i rynku stali w Europie.

„Podejmowanie dyskusji w wymiarze sektorowym, m.in. podczas posiedzeń Rady COMPET, to ważny krok w kierunku rozwiązywania problemów unijnego przemysłu” – ocenił.
Wicepremier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że wartość polskich inwestycji bezpośrednich w Czechach jest ponadośmiokrotnie wyższa niż czeskich w naszym kraju.

„Dlatego zachęcam firmy naszych południowych sąsiadów do zwiększenia obecności inwestycyjnej w naszym kraju, przyjaznym dla inwestorów zagranicznych”– podkreślał.

Minister Jan Mládek pozytywnie ocenił efekty obecnej i dotychczasowej współpracy gospodarczej.

„Czechy i Polska są dla siebie ważnymi, bardzo bliskimi partnerami gospodarczymi. Nasze obroty handlowe rosną (rocznie o ok. 10 proc.). Nasze przedsiębiorstwa są otwarte na aktywną współpracę” – podkreślił.