Rosnieft proponuje dalszą liberalizację eksportu LNG

23 lipca 2015, 09:00 Alert

(RIA Novosti/Piotr Stępiński)

Projekt Jamał LNG - wizualizacja.
Projekt Jamał LNG - wizualizacja.

Jak poinformowała wczoraj agencja RIA Novosti w przygotowanej przez Rosnieft alternatywnej koncepcji rozwoju wewnętrznego rynku gazu spółka proponuje dalszą liberalizację eksportu skroplonego gazu ziemnego (LNG) dla strategicznych projektów; odpowiedni zmian oraz wprowadzenie w 2016 roku odpowiednich zmian prawnych.

– W kwestii liberalizacji eksportu gazu poprzez rurociągi oraz LNG proponujemy aby w pierwszym etapie wszystkie zainteresowane strony opracowały (w 2015 roku) oraz zatwierdziły (w 2016 roku) następujące decyzje regulacyjne: uzgodnić zasady udzielania uczestnikom rynku prawa do eksportu LNG, realizującym projekty LNG o strategicznym znaczeniu (w tym na bazie złóż lądowych) oraz wnieść odpowiednie zmiany do ustawodawstwa – czytamy w opublikowanym przez RIA Novosti materiale Rosnieftu.

Zdaniem rosyjskiej spółki ograniczony dostęp niezależnych producentów do eksportu LNG utrudnia monetyzację gazu ze złóż znajdujących się na lądzie, nie mających dostępu do jednolitego systemu dostaw gazu.

Na chwilę obecną prawo do eksportu LNG posiada projekt Jamał LNG a także inne projekty państwowe Rosnieftu oraz Gazpromu. W wynika to z ustawy o liberalizacji eksportu LNG, która weszła w życie z dniem 1 grudnia 2013 roku. W ubiegłym roku deputowany Walaerij Jazew wniósł do Dumy poprawkę do ustawy o eksporcie gazu, która przewidywała zwiększenia liczby eksporterów LNG poprzez zmianę jednego z kryteriów ich wyboru – daty wydania licencji na korzystanie podziemnych zasobów o znaczeniu federalnym. Proponowane jest jej przesunięcie z 1 stycznia 2013 roku na 1 czerwca 2014 roku.

Dokonanie tej zmiany pozwoli na samodzielny eksport LNG w ramach prywatnego projektu Peczora LNG. Obecnie jest to faktycznie jedyny projekt LNG w Rosji nieumieszczony w wykazie eksporterów zawartym w ustawie o liberalizacji eksportu. Przy czym Rosnieft może stać się uczestnikiem tego projektu. Pod koniec maja 2014 roku szef spółki Igor Sieczin oraz prezydent grupy Alltech (obecny właściciel Peczora LNG) Dmitrij Bosow podpisali ramowe porozumienie o współpracy polegające na stworzenie wspólnej spółki.