Rosyjskie firmy naftowe ukrywały transakcje OTC

16 lipca 2015, 07:26 Alert

(Prime/Piotr Stępiński)

Giełda w Sao Paulo. Fot. Wikimedia Commons
Giełda w Sao Paulo. Fot. Wikimedia Commons

Federalny Urząd Antymonopolowy (FAS) wszczął on postępowanie administracyjne przeciwko Rosnieftowi, Gazprom Nieftowi i Gazprom Gazenergoseti (spółki zależne Gazpromu – przyp. red.)

Według materiałów FAS od 1 do 31 stycznia spółki nie przedstawiły informacji dotyczących transakcji sprzedaży produktów naftowych typu OTC (na rynku pozagiełdowym, bez pośredników).

– Podobne postępowanie będzie wszczęte przeciwko wszystkim dużym spółkom naftowym w Rosji oprócz Surgutnieftegazu – powiedział wczoraj agencja RIA Novosti naczelny działu kontroli kompleksu paliwowo-energetycznego FAS Dmitrij Mahonin.

W środę okazało się, iż FAS wszczęło 20 takich postępowań przeciwko NNK-Aktiw (dawniej NK Alliance będące w posiadaniu byłego prezesa Rosnieftu Eduarda Hudajnatowa) oraz jego spółkom zależnym. Maksymalna kara w każdym z toczących się spraw wynosi 500 tys. rubli.

Od 2013 roku spółki wydobywające nie mniej niż 1 mln ton ropy oraz produkujące ponad 100 tys. produktów naftowych powinny rejestrować wszystkie transakcje OTC dotyczące sprzedaży surowców oraz paliwa a informacje o ich zawarciu ma być przedstawiana SPIMEX – rosyjskiej giełdzie surowcowo-towarowej.