Rozmowy Europy Śr.-Wsch. z Chinami na rzecz pokoju i stabilności

18 grudnia 2014, 11:17 Bezpieczeństwo

Spotykamy się w tej formule już trzeci raz. Format Europa Środkowo-Wschodnia – Chiny na trwałe znalazł swoje miejsce w relacjach europejsko-chińskich – mówił we wtorek wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak  w Belgradzie podczas III szczytu szefów rządów Chin, krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Jak przypomniał minister Siemoniak w swoim wystąpieniu podczas obrad plenarnych, gospodarz szczytu – Serbia – oraz  Polska zawarły z Chinami partnerstwa strategiczne. Partnerstwo strategiczne Unia Europejska-Chiny również wyznacza format i zakres stosunków jedenastu państw z szesnastki z naszymi chińskimi partnerami.

Szef polskiego resortu obrony nawiązał ponadto do zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa i zaakcentował, że format 16+1 powinien stanowić część większego dialogu Europa-Azja na rzecz pokoju, stabilności i rozwoju.

Ze względu na to, że Azja to  kontynent z ogromnymi perspektywami rozwoju, istotny partner wymiany gospodarczej dla Europy, uczestnicy szczytu  w Belgradzie skupili się na omówieniu perspektywicznych kierunków dalszej współpracy.  Ponadto chodzi przede wszystkim o stworzenie efektywnych fundamentów, które będą zachętą dla  chińskich podmiotów gospodarczych do inwestycji w regionie i zwiększania ilości miejsc pracy. Krajom europejskim zależy na zwiększeniu eksportu, gdyż, jak zaakcentował polski wicepremier, nasza wymiana handlowa z Chinami  rośnie systematycznie od lat, ale bilans handlowy jest niekorzystny dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Polska podjęła inicjatywę utworzenia 2 instrumentów współpracy ekonomicznej 17 krajów. Dziś, podczas Forum Gospodarczego zostały podpisane 2 porozumienia o otwarciu w Warszawie stałego sekretariatu rady Biznesu 16+1 oraz biura wymiany informacji o inwestycjach 16+1 – poinformował minister Siemoniak.

W czasie pobytu w Belgradzie wicepremier Tomasz Siemoniak spotkał się również z premierem Serbii Aleksandrem Vučićem – wspólne rozmowy dotyczyły m.in. współpracy bilateralnej, bezpieczeństwa na Bałkanach oraz możliwości wykorzystania polskiego doświadczenia w drodze do akcesji  Serbii do Unii Europejskiej.  Jak zaakcentował  polski wicepremier wspieramy europejskie aspiracje Serbii. Podczas rozmów poruszono także kwestie współpracy gospodarczej, w której Polska mogłaby odegrać rolę ekspercką.

Premier Chin Li Keqiang wraz z szefami rządów  16 państw ocenił stan realizacji „Wytycznych bukareszteńskich” przyjętych na zeszłorocznym spotkaniu w Rumunii, a także zaktualizował program współpracy.

W ramach szczytu odbywało się  także Forum Gospodarcze z udziałem kilkuset podmiotów gospodarczych z Chin i Europy, którego  celem było  omówienie możliwości współpracy biznesowej oraz uwarunkowań lokalnych istotnych dla działalności firm europejskich w Chinach.

Polskę w spotkaniu w Belgradzie – oprócz ministra Siemoniaka – reprezentowali m.in przedstawiciele MSZ, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

W szczycie Chiny – Europa Środkowa i Wschodnia uczestniczył szef chińskiego rządu Li Keqiang oraz 15 premierów z państw regionu, w tym z krajów bałkańskich nienależących do Unii Europejskiej (Serbii, Bośni i Hercegowiny, Słowenii, Chorwacji, Macedonii, Czarnogóry, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Albanii, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy i Estonii).

****

Format współpracy „16+1” (Chiny–Europa Środkowo-Wschodnia) został zainaugurowany podczas szczytu Polska-Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia w Warszawie w kwietniu 2012 r.  Obrady w Belgradzie były kontynuacją warszawskiego i kolejnego – bukareszteńskiego (2013 r.) spotkania   w tym formacie. Tematem przewodnim szczytu było hasło: “New driving force, new engine for China-CEEC cooperation”. Równolegle do spotkania szefów rządów odbywało się Forum Gospodarcze dla firm z Chin i Europy Środkowo-Wschodniej.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej