W najbliższy wtorek odbędą się kolejne rozmowy o transformacji górnictwa

4 lutego 2021, 16:30 Alert
kopalnia górnictwo
fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Kolejne rozmowy przedstawicieli rządu ze związkowcami na temat transformacji górnictwa odbędą się w najbliższy wtorek. Wśród tematów będą m.in. polityka energetyczna państwa oraz postępy prac doradcy, który analizuje zaproponowany harmonogram zamykania kopalń. Poprzednie spotkanie dotyczące wypracowania umowy społecznej, która ma określić szczegółowe zasady transformacji górnictwa i Górnego Śląska, odbyło się 25 stycznia w Katowicach. O terminie kolejnego spotkania poinformował w czwartek w katowickim Radiu eM wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

W „Rozmowie poranka” na antenie należącej do archidiecezji katowickiej rozgłośni wiceminister zapewnił, że przyjęta we wtorek przez rząd Polityka Energetyczna Państwa do 2040 roku nie stoi w sprzeczności z uzgodnieniami poczynionymi z górniczymi związkami i zawartymi w porozumieniu z września ub. roku. Zapewnił też, że również po 2040 r. w polskiej energetyce będzie miejsce dla węgla, obok m.in. energii ze źródeł odnawialnych oraz energii jądrowej. W ocenie Sobonia, związkowcy nie będą zaskoczeni kształtem polityki energetycznej, ponieważ założenia tego dokumentu były już wcześniej prezentowane. Strona społeczna – mówił wiceminister – ma jednak prawo do wyjaśnień, dlaczego rząd zdecydował o przyjęciu Polityki już teraz – m.in. o tym będzie mowa na wtorkowym spotkaniu.

Artur Soboń, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, podkreślił, że polityka energetyczna została przyjęta wraz ze zobowiązaniem do realizacji wrześniowego porozumienia ze stroną społeczną, przy wzięciu pod uwagę skutków przyszłej umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa dla polityki energetycznej państwa. – Nie ma mowy o tym, aby rząd działał metodą faktów dokonanych, aby przesądzał coś bez dialogu społecznego ze stroną społeczną – zapewnił wiceszef MAP. Nawiązując do założeń transformacji, wiceminister zadeklarował, że intencją jest takie zaplanowane tego procesu, aby zadbać przede wszystkim o pracowników. Wyraził nadzieję, że Komisja Europejska notyfikuje wypracowany w umowie społecznej plan.

– Dzisiaj robimy wszystko, aby zrealizować porozumienie wrześniowe, aby weszła w życia umowa społeczna, i aby ona była mandatem, zgodą, formą zachęty dla Komisji, że warto te warunki (…) zaakceptować i dać zgodę, żeby Polska mogła takiej pomocy publicznej (górnictwu – PAP) udzielać – powiedział Soboń.
– My jako rząd jesteśmy gotowi – mówię to wprost – dopłacać do redukcji produkcji (w wygaszanych kopalniach – PAP), tak aby uzyskać efekt w postaci rozłożenia tego procesu w czasie – dodał wiceminister aktywów w Radiu eM. Przypomniał, że zapisany we wrześniowym porozumieniu harmonogram dotyczący transformacji (chodzi o daty zamykania poszczególnych kopalń do 2049 roku – PAP) jest obecnie analizowany przez doradcę technicznego, jakim jest Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Efekty pracy ekspertów GIG mają być – obok polityki energetycznej – jednym z tematów wtorkowego spotkania ze związkowcami.

We wtorek resort aktywów zamierza zaproponować stronie społecznej dalszą pracę nad Umową w czterech zespołach roboczych: ds. transformacji Śląska, ds. pomocy publicznej dla górnictwa, ds. osłon socjalnych dla pracowników oraz ds. czystych technologii węglowych. Jeżeli związkowcy zaakceptują tę propozycję, dalsze rozmowy będą toczyć się w formule roboczych spotkań dotyczących poszczególnych obszarów tematycznych. Zespoły miałyby rozpocząć pracę już w przyszłym tygodniu, krótko po wtorkowym spotkaniu. W ocenie Sobonia, najbliższe spotkania ze stroną społeczną nie zakończą się jeszcze podpisaniem umowy społecznej. – Kiedy będziemy gotowi do podpisania umowy, przekażemy to opinii publicznej. Na razie pracujemy w trybie roboczym – powiedział wiceminister na antenie katowickiej rozgłośni.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński