Rozpoczęło się wydobycie ze złoża Yme w Norwegii

25 października 2021, 17:00 Alert

Uruchomienie produkcji ze złoża Yme na Norweskim Szelfie Kontynentalnym to jeden z kluczowych projektów inwestycyjnych gdańskiego koncernu. Jego realizacja przyczyni się do znacznego wzrostu wydobycia Grupy LOTOS w Norwegii. Średnie wydobycie w perspektywie 5 lat wyniesie ok. 5 tys. bbl/dzień.

Platforma YME / fot. allseas.com

Start wydobycia ze złoża Yme zgodnie z przyjętym harmonogramem to kolejne, po tegorocznej aplikacji w rundzie koncesyjnej APA 2021 oraz ujednoliceniu udziałów w ramach projektu NOAKA, działanie potwierdzające konsekwentny rozwój działalności wydobywczej Lotosu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Łączny potencjał zasobowy tego złoża to ok. 63 mln bbl ropy naftowej. Dla 20 procent udziału Lotosu oznacza to potencjał ponad 12,5 mln bbl.

Złoże Yme odkryto w 1987 roku. Znajduje się na Morzu Północnym, ok. 130 km od wybrzeża Norwegii. Operatorem złoża jest Repsol Norge, a 20 procent udziału operacyjnego w projekcie ma spółka Lotos Norge. Projekt zagospodarowania złoża Yme to inwestycja typu brownfield, obejmująca zarówno ponowne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, jak i zaprojektowanie oraz budowę nowych obiektów. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki zastosowaniu nowych technologii i innowacji, które umożliwiły uruchomienie projektu nawet w obliczu wyzwań, jakie przyniosła ze sobą pandemia COVID-19.

– Wierzę, że ta inwestycja będzie korzystna nie tylko dla naszego koncernu, ale także dla całej polskiej gospodarki. Ponadto, efektywne zagospodarowanie zasobów w różnej lokalizacji to kolejny element dywersyfikacji i zwiększania bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówi Jarosław Wróbel, wiceprezes zarządu Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji.

Realizacja projektu Yme odbywa się na podstawie nowego planu zagospodarowania złoża, który został zatwierdzony w marcu 2018 roku. Pod koniec 2020 roku osiągnięto kamień milowy dla terminowej realizacji prac. Platforma Maersk Inspirer, która będzie służyła wydobyciu ze złoża, została przeholowana ze stoczni Egrsund, gdzie prowadzone były prace związane z jej przebudową i została pomyślnie posadowiona na złożu. Na przestrzeni 2021 roku realizowana była faza rozruchów offshore, z podłączaniem i uruchamianiem systemów produkcyjnych. Kolejny istotny kamień milowy osiągnięty został w sierpniu 2021 roku, kiedy operator otrzymał zgodę regulatora na uruchomienie produkcji ze złoża Yme, z wykorzystaniem platformy Maersk Inspirer.

Równolegle, w maju 2021 roku, operator zawarł szereg umów warunkowych z Maersk Drilling, Havila Sirius i innymi podmiotami. Ich wykonanie doprowadzi do przejęcia przez Repsol obowiązków stałego operowania platformą Maersk Inspirer oraz do zmiany jej właściciela.

Lotos/Michał Perzyński