RP: PGE przedstawiło UOKiK propozycje dot. przejęcia aktywów EDF

28 września 2017, 07:30 Alert
edf_elektrocieplownia_krakow
Elektrociepłownia Kraków / fot. Wikimedia Commons

Jak poinformowała „Rzeczpospolita” PGE przekazała UOKiK propozycje złagodzenia skutków ograniczenia konkurencji po przejęciu przez grupę aktywów EDF.

– W przypadku warunkowej zgody na stole jest kilka scenariuszy: zobowiązanie PGE do sprzedaży elektrowni w Rybniku lub przekazanie jej pod zarząd niezależnego podmiotu. Niewykluczone jest również nałożenie na firmę znacznie wyższego niż wynikającego z ustawy 15-proc. progu obowiązkowej sprzedaży energii przez Towarową Giełdę Energii. Jesteśmy w kontakcie z PGE. Właśnie dostaliśmy propozycję warunku, który mam nadzieję, że niweluje ograniczenia konkurencji wynikające z tej koncentracji – powiedział „Rzeczpospolitej” Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z informacji gazety wynika, że dla PGE scenariusz ze zwiększeniem obliga giełdowego jest rozwiązaniem bazowym. Spółka rozważała zaproponowanie dodatkowej sprzedaży przez TGE tylko energii z Elektrowni Rybnik, która jak przypomina „Rz”, ma 7-proc. udział w rynku.

PGE zależy na maksymalnie dużej sprzedaży bezpośredniej dla własnych klientów, głównie przedsiębiorstw, które kupują obecnie 77 proc. produkowanej przez grupę energii. W tej sytuacji propozycja grupy dotycząca wyższego obliga mogłaby oscylować wokół 20-23 proc., ale na pewno nie sięgnęłaby 30 proc., co stanowi minimalny próg, o którym wspomina część uczestników rynku i URE – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Rzeczpospolita/CIRE.pl