Rudnicki: Formuła „Projektuj i buduj” rozwinie się dzięki dotacjom dla GDDKiA

15 maja 2015, 09:46 Drogi
BizAlert wyw. Autostr. Eksploat. Rybitwa

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Polska będzie miała do rozdysponowania ponad 8,6 mld euro. Z tych środków będzie chciała skorzystać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zamierzająca wdrożyć innowacje między innymi w obszarze realizacji kontraktów w formule „projektuj i buduj” – czytamy na portalu RynekInfrastruktury.pl

– Jednym z obszarów wdrażania innowacji jest system „projektuj i buduj”. Będzie to okazja do zaproponowania modyfikacji technologii, materiałów, do szukania innych miejsc, by wdrożyć nowoczesne rozwiązania. Kolejne obszary to Rozwój Innowacji Drogowych będący inicjatywą GDDKiA i NCBiR. Wszelkie prace, które GDDKiA wykona zostaną opublikowane i przedstawione wszystkim zarządcom dróg. Ostatni obszar to inżyniera wartości – rzecz postrzegana poniekąd jako rzecz nowa w realizacji inwestycji, natomiast od 1956 roku stosowana w USA i innych krajach rozwiniętych – mówił cytowany Tomasz Rudnicki, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

– Chcemy wypracować w ramach projektów badawczych wdrożenia, instrukcje dotyczące projektowania i analiz środowiskowych, budowy, przebudowy remontów i wzmocnień dróg, efektywnego wyboru wariantów dróg oraz decyzji przy przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych, a także wprowadzania nowych technologii i ITS – oznajmił szef GDDKiA.

Źródło: RynekInfrastruktury.pl