Rusza ofensywa obrońców atomu. Kto pójdzie za Francją i Polską w sporze o taksonomię?

5 października 2021, 13:00 Alert
Hinkley Point B / fot. EDF Energy
Hinkley Point B / fot. EDF Energy

Francja zamierza zebrać koalicję państw z udziałem Polski do wpisania atomu do taksonomii unijnej, czyli umożliwienia jego finansowania jako technologii zrównoważonej wspierającej ochronę klimatu. Wcześniej broniła go w tej roli Polska i Holandia.

Francuzi zwrócili się do stworzenia wspólnego stanowiska państw, które będą bronić atomu w taksonomii w obliczu kryzysu cen energii w Europie. Energetyka jądrowa ma pomóc je obniżać. Francja chce także zbadać dlaczego dotychczasowe umowy gazowe w Europie nie uchroniły jej przed rekordowymi cenami tej jesieni. – Powinniśmy lepiej koordynować zakupy gazu by poprawić naszą siłę negocjacyjną – przekonuje.

Paryż ma także opowiadać się za reformą hurtowego rynku energii, który powinien lepiej wiązać koszty energii ponoszone przez klientów ze średnią ceną jej wytworzenia w poszczególnych krajach unijnych. Chce takżę dywersyfikacji źródeł energii w Europie i zmniejszenia zależności od krajów eksportujących gaz tak szybko jak to możliwe poprzez inwestycje w dekarbonizację, biomasę, odnawialne źródła energii. Co ważne, Francuzi opowiadają się za bardziej przewidywalną zmianą ceny emisji CO2 w systemie handlu emisjami EU ETS w celu ograniczenia wahań na rynku uniemożliwiających inwestycje firmom energetycznym.

List Francji zatytułowany: „Dlaczego my, Europejczycy, musimy traktować energetykę jądrową na równi z innymi źródłami niskoemisyjnymi”, pod którym mogą się podpisać inne kraje broniące atomu, ma pojawić się w prasie europejskiej jeszcze w tym tygodniu. Jego sygnatariusze będą przekonywać, że ochrona środowiska i walka z drożyzną na rynku energii nie przyniosą skutków bez energetyki jądrowej, jako opłacalnej, stabilnej technologii dającej niezależność w energetyce.

Przeciwnicy atomu jak Austria i Niemcy domagają się zablokowania wsparcia unijnego atomu i wykreślenia go z taksonomii wbrew opinii połączonej komisji badań (JRC) przy Komisji Europejskiej. Holendrzy zapowiedzieli już, że poprą wpisanie atomu do tych regulacji.

Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Niemcy mogą uderzyć w atom w Polsce, więc nie warto spierać się z Francją