Ruszyły pilotaże łączności LTE 450 dla energetyki

5 kwietnia 2019, 08:15 Alert

PGE Systemy, spółka odpowiadająca za systemy IT w Grupy Kapitałowej PGE, wspólnie z partnerami z branży energetycznej, rozpoczęła pilotaż systemu łączności krytycznej w oparciu o technologię LTE w paśmie 450 MHz dla sektora energii.

Celem pilotażu jest potwierdzenie pełnej funkcjonalności komunikacji dyspozytorskiej o znaczeniu krytycznym, w tym Push to Talk (PTT) i Push to Video (PTV). Dodatkowo, ta sama sieć posłuży do transmisji danych automatyki elektroenergetycznej i odczytu liczników. Pierwsze połączenia zostały z sukcesem przetestowane na infrastrukturze zainstalowanej przez europejskich partnerów technologicznych w Augustowie, Warszawie i Wrześni koło Poznania.

Komunikacja w oparciu o technologię LTE jest już obecnie kompletną odpowiedzią na potrzeby łączności krytycznej. Dotychczas, każda z grup energetycznych realizowała łączność dyspozytorską na bazie rozwiązań z lat 90-tych. Ograniczało to usługi do komunikacji głosowej. Ponadto, wprowadza to rozgraniczenie terytorialnie (do obszaru działania konkretnego systemu) i skutkuje brakiem interoperacyjności służb operatorów sieci dystrybucyjnych. Inne potrzeby sektora energetycznego, z powodu braku dedykowanej sieci zapewniającej transmisję danych, są obecnie realizowane w większości poprzez komercyjne sieci telekomunikacyjne.

Wykorzystanie technologii LTE w paśmie 450 MHz umożliwia sektorowi energii wprowadzenie usług transmisji danych o poziomie zabezpieczeń znacząco wyższym niż sieć publiczna. Oprócz połączeń głosowych dostępna będzie możliwość przesyłania wrażliwych danych pomiarowych i danych umożliwiających automatyzację systemów energetycznych. Tym samym, zrealizowane zostaną trzy grupy zadań, w tej samej wydzielonej sieci, co w rozwiązaniach wcześniej stosowanych nie było możliwe – mówi Michał Kot, wiceprezes PGE Systemy S.A.

Usługi dyspozytorskie są nową funkcją w technologii LTE, wprowadzoną w wersji 13. standardu 3GPP (z marca 2016 r.), który właśnie został wdrożony przez głównych dostawców tej technologii. Otwiera to szereg nowych możliwości dla łączności o znaczeniu krytycznym. Ponadto, usługi i funkcje, które są już masowo wykorzystywane przez indywidualnych użytkowników sieci komórkowych, będą dostępne dla pracujących w terenie ekip energetyki, zaspokajając w pełni ich potrzeby w zakresie różnego rodzaju transmisji.

Pilotaż odbywa się w ramach „Programu budowy systemu łączności krytycznej dla energetyki”, w ramach realizacji przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r., na mocy której Prezes UKE, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw energii, zapewnia odpowiednie częstotliwości do realizacji zadań z zakresu łączności głosowej i transmisji danych do zarządzania sieciami przesyłu lub dystrybucji paliw gazowych, płynnych lub energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program ten jest realizowany przez PGE Systemy wspólnie z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD), a także innymi podmiotami sektora energetycznego.

Z przeprowadzonych analiz rynkowych wynika, że dostawy rozwiązań LTE450, na które składają się część radiowa RAN (Radio Access Network) i system sterujący siecią EPC (Enhanced Packet Core) będą kosztować znacząco poniżej 200 mln zł, dla sieci o zasięgu ogólnopolskim. Oznacza to przewagę rozwiązań LTE nad alternatywnie proponowanymi rozwiązaniami, które na dodatek zapewniają mniejszą liczbę funkcji. 112 scenariuszy testowych, przygotowanych przez podmioty sektora elektroenergetycznego, ma za zadanie potwierdzić, że rozwiązanie w pełni sprosta oczekiwaniom stawianym przez branżę.

PGE Systemy