Rynasiewicz: Rosjanie chcą uzgadniać z Polską kwestie przewozów drogowych

4 lutego 2015, 10:17 Drogi
Droga

– Strona rosyjska wyraziła gotowość uzgadniania ze stroną polską wszelkich aspektów przewozów drogowych, w szczególności w przypadku przewozu dwustronnego ładunków pochodzących z krajów trzecich – powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz, który przewodniczył polskiej delegacji na posiedzeniu polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych.

Rozmowy dotyczyły zasad wykonywania przewozów drogowych na terytorium Rosji. Podczas posiedzenia Komisji Mieszanej ustalono, że wszystkie porozumienia, odnoszące się do przewozów drogowych, uzgodnione w Soczi w 2012 r. obowiązują bez zmian i w całości. Utrzymany został również kontyngent zezwoleń na 2015 r.

Strona rosyjska zapewniła, że w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na zezwolenia na przewozy do/z krajów trzecich w I półroczu 2015 r., rozważy przekazanie dodatkowych 20 tys. tego rodzaju zezwoleń.

W związku z tym, że nie zostały jeszcze wydane akty wykonawcze do nowych rosyjskich przepisów regulujących zasady kontroli przewozów drogowych, ich stosowanie będzie możliwe wyłącznie po wydaniu tych aktów. Proces legislacyjny w tym zakresie potrwa około 6 miesięcy.