Autor: Zbigniew Rynasiewicz
– Powinniśmy rozwijać nowoczesne technologie transportowe, w szczególności Inteligentne Systemy Transportowe. Należy wykorzystać […]
Rząd wycofuje się z kontrowersyjnych zmian w ustawie o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.). Taką informację przekazał […]
– Strona rosyjska wyraziła gotowość uzgadniania ze stroną polską wszelkich aspektów przewozów drogowych, w szczególności w przypadku […]
W związku z wystąpieniem do minister infrastruktury i rozwoju Tomasza Poręby, posła do Parlamentu Europejskiego w sprawie trasy Via Carpatia […]
– Dla resortu, jak również dla całego rządu wszystkie kwestie dotyczące usprawnienia poboru opłat, czyli stworzenia takiego scenariusza, […]
Do końca 2015 r. mają zostać ogłoszone nowe zasady podziału odpowiedzialności i ryzyka podczas projektowania inwestycji infrastrukturalnych […]
Systemy zarządzania ruchem mają być priorytetem w nowej perspektywie budżetowej UE. Resort transportu planuje przeznaczyć na budowę systemów […]
Zakończyła się dwudniowa debata pt. „Dokąd dojedziemy? Wizja infrastruktury drogowej w Polsce w roku 2020. Inwestycje w nowej perspektywie […]