#RynekOpinii: Gospodarka odpadami, USA, likwidacja MSP

9 stycznia 2017, 05:55 Alert

Rynek Opinii w RDC to audycja przygotowana przez Instytut Jagielloński i BiznesAlert.pl. To miejsce, w którym konfrontujemy opinie, poglądy i wiedzę na najciekawsze tematy gospodarczo-społeczne. Audycja nadawana jest w każdy poniedziałek o godz. 19.00 w Radio Dla Ciebie.

Audycja 9 stycznia 2017 roku o godzinie 19.00:

Rynek opinii

▶️ Rozmowa I

W Olsztynie zbudowano nowoczesne instalacje przetwarzania odpadów i wytworzenia paliw alternatywnych, którego jednak nikt nie potrzebuje i za którego pozbycie się trzeba płacić. Czy samorządy w innych regionach Polski borykają się z podobnym problemem dotyczącym segregacji i utylizacji odpadów? W audycji porozmawiamy z Tomaszem Stysiem, ekspertem Instytutu Sobieskiego, o tym jak powinno wyglądać planowanie zagospodarowania odpadami w Polsce na poziomie krajowym a jak na lokalnym. Czy samorządy potrafią stworzyć strategię utylizacji i segregacji odpadów, która nie tylko zapewni zrównoważony rozwój gospodarce lokalnej ale i również pozwoli umiejętnie poradzić sobie z odpadami?

▶️ Rozmowa II

29 grudnia 2016 Stany Zjednoczone wydaliły 35 rosyjskich dyplomatów w odpowiedzi na cybernetyczny atak na serwery Kongresu Krajowego Partii Demokratycznej (DNC). Prezydent Obama dał również do zrozumienia, że wiedzę o całej operacji miał sam Władimir Putin. Czy możemy mówić o otwartej cybernetycznej agresji wymierzonej w USA, a tym samym NATO ? Czy Donald Trump utrzyma sankcje nałożone na Rosję? Czy możemy spodziewać się resetu w relacjach rosyjsko- amerykańskich? O tym porozmawiamy z Arturem Wróblewskim, amerykanistą i wykładowcą Uczelni Łazarskiego.

▶️ Rozmowa III

Likwidacja istniejącego 20 lat Ministerstwa Skarbu Państwa oznacza istotne zmiany w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich Państwa względem podległych spółek i rządowych agencji. Ustawa o zarządzaniu mieniem skarbu państwa nie tylko rozdziela podległe dotychczas MSP spółki ale wprowadza Radę ds. Spółek, która będzie czuwać nad wyborem profesjonalnej kadry do rad nadzorczych i zarządów spółek. Co skłoniło rząd do tej decyzji i czy jest ona słuszna? Czy powołanie Rady ds. spółek na którym będzie czuwał Premier zmieni jakościowo zarządzanie spółkami z udziałem Skarbu Państwa? O przyszłości nadzoru nad „rodowymi srebrami” porozmawiamy z dr. Radosławem Kwaśnickim, Partnerem Zarządzający w Kancelarii RKKW.