Rz: Czy Bogdanka i JSW wypłacą dywidendy?

23 stycznia 2018, 07:15 Alert

Ubiegły rok, dzięki sprzyjającej koniunkturze na rynku węgla, tak jak Bogdanka jak i Jastrzębska Spółka Węglowa powinny zamknąć niezłym wynikiem finansowym. „Rzeczpospolita” zapytała analityków, czy w związku z tym można się spodziewać, że obie spółki wypłacą dywidendę.

fot. Dawid Lach
fot. Dawid Lach

Z artykułu dziennika wynika, że zdania analityków, co do dywidendy za 2017 z JSW i Bogdanki są podzielone. Paweł Puchalski z DM BZ WBK i Maciej Bobrowski z DM BDM uważają, że obie spółki powinny podzielić się z akcjonariuszami zyskiem. Ten pierwszy spodziewa się, że w przypadku lubelskiej spółki będzie to poziom około 1 zł, a jeśli chodzi o JSW – kilku złotych na akcję.

Natomiast analityk Vestor DM Marcin Stebakow uważa, że w przypadku JSW nie dojdzie do wypłaty dywidendy. Według niego spółka może przeznaczyć środki z zysku na spłatę zadłużenia oraz inwestycje. Jeśli chodzi o Bogdankę, to analityk Vestor DM przewiduje, że akcjonariusze mogą się spodziewać wypłaty z zysku na poziomie 2 zł na akcję.

Odwrotnie ocenie sytuację analityk DM BOŚ Łukasz Prokopiuk, według którego wpłaty dywidendy powinniśmy się spodziewać w przypadku JSW, a nie Bogdanki.”Rzeczpospolita” przypomina, że strategia Bogdanki zakłada, iż spółka pozostanie spółką dywidendową, ale decydujące zdanie będzie miała w tej sprawie Enea, która ma 66 proc. akcji lubelskiej kopalni. Jeśli chodzi o JSW, to dziennik przypomina niedawne wypowiedzi prezesa spółki Daniela Ozona, który deklarował, że sprawa dywidendy jest otwarta. Jednak „Rz” przypomina, że JSW realizuje spore inwestycje, a ponadto tworzy fundusz stabilizacyjny, do którego ma trafić 1,5 mld zł.

Rzeczpospolita/CIRE.pl