Rz: Zastosowanie atomu może zrewolucjonizować krajowe ciepłownictwo

13 listopada 2017, 06:45 Alert
PENTAX Image
Elektrownia jądrowa

Do sprawy budowy w Polsce wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych (HTR), które mogłyby być wykorzystywane jako źródło ciepła w zakładach przemysłowych wraca „Rzeczpospolita”.

Dziennik przypomina, że o inwestycjach w rozwój technologii HTR wspomniano w „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” przygotowanej przez resort rozwoju, a w pracę nad tego typu technologią jądrową zaangażowane jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, które bierze udział w projekcie GEMINI+. Celem tego projektu jest rozwój technologii wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych chłodzonych gazem (High Temperature Gas-cooled Reactors, HTGR). W jego ramach ma powstać plan wdrażania komercyjnego HTGR dla przemysłu na świecie, a w pierwszej kolejności w Polsce.

Jak tłumaczy prof. Grzegorz Wrochna z NCBJ zaletą tej technologii jest to, że jest bezpieczna, poprzez stopniowe i samoistne wychładzanie paliwa nawet w przypadku najcięższych awarii. Zwraca on również uwagę, że reaktory HTGR pracowały już w Europie, USA, Chinach i Japonii, ale były to tylko prototypy, bo technologia ta nie doczekała się jeszcze komercyjnego wdrożenia.

W ramach projektu GEMINI+. ma powstać plan wdrażania komercyjnego HTGR dla przemysłu na świecie, a w pierwszej kolejności w Polsce. Jak zwraca uwagę „Rz” zastosowanie tej technologii w ciepłowniach przemysłowych największych zakładach przemysłowych zmniejszyłoby emisję CO2 o 14-17 mln ton rocznie, a wstępne zainteresowanie jej wykorzystaniem deklaruje Grupa Azoty.

Według informacji „Rz” w NCBJ ma powstać do 2025 roku reaktor badawczy o mocy cieplnej 10 MW i elektrycznej 4 MW, którego koszty budowy mogą sięgnąć 600 mln zł. Później miałby powstac pierwsza instalacja przemysłowa. Koszt budowy budowa reaktora o mocy około 300 MW jest szacowany na 4-6 mld zł, a pierwsza taka instalacja miałaby ruszyć po 2030 r.

Rzeczpospolita/CIRE.pl