Resort klimatu obiecuje ciepłowniom węgiel i dwa miliardy zł gwarancji na jego zakupy

25 lipca 2022, 16:30 Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska zapewnia, że ciepłownie w Polsce otrzymają węgiel z importu oraz w sumie dwa miliardy złotych gwarancji na jego zakupy w ramach walki z kryzysem energetycznym.

fot. Węglokoks

– Ustawa wprowadza mechanizm gwarancyjny na poziomie Banku Gospodarstwa Krajowego dla ciepłowni muszących kupować surowiec tu i teraz – powiedziała minister klimatu i środowiska w odniesieniu do nowych regulacji na rynku gazu wprowadzonych stosowną ustawą. – Jest to kwota łącznie do dwóch mld złotych ze wskazaniem 200 mln zł na poziomie jednej ciepłowni, więc na pewno pieniędzy na zabezpieczenie surowca nie zabraknie.

– Pierwszą potrzebą jest zabezpieczenie węgla i pieniędzy na ten węgiel, i te potrzeby są zaspokojone – zapewniła minister klimatu odnosząc się także do planu importu tego paliwa drogą morską koniecznego po wprowadzeniu embargo na dostawy z Rosji, które dominowały przed jej atakiem na Ukrainę.

Wojciech Jakóbik

Horbacz: I kto tu jest spekulantem węglem? (ROZMOWA)