Rząd uprości proces inwestycji w sieci przesyłowe w trzecim kwartale 2020 roku

4 września 2020, 13:00 Alert

Rząd chce uprościć i usprawnić proces inwestycyjny, a tym samym umożliwić szybszy rozwój Krajowego Systemy Elektroenergetycznego oraz systemów do przesyłania paliw gazowych i ciekłych, usprawnić integrację nowych źródeł wytwórczych, by minimalizować ryzyko ograniczeń czy przerw w dostawie paliw i energii elektrycznej. Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM) – informuje ISBnews.

Linia przesyłowa. fot. 50Hertz

Prawidłowe funkcjonowanie systemu

ISBnews podaje, że przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych przez Radę Ministrów planowane jest na trzeci kwartał 2020 roku.

– Mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz stabilności i bezpieczeństwa poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej (zwłaszcza w kontekście zmian zachodzących w sektorze energetycznym i planowanego wzrostu udziału niesterowalnych źródeł energii odnawialnej, w tym morskiej energetyki wiatrowej […] oraz zmiany zachodzące w obszarze wytwarzania energii elektrycznej związane m.in. z wzrostem potencjału wytwórczego w rejonie północnej i centralnej RP), niezbędna jest pilna rozbudowa sieci przesyłowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury – czytamy w uzasadnieniu.

Według ISBnews, projekt ma zweryfikować listę inwestycji objętych obowiązującą obecnie specustawą przesyłową, poprzez zmianę części już w niej wymienionych oraz dodanie nowych, a także uwzględnieniu specyfiki inwestycji morskich. Obecne przepisy nie zawierają regulacji, umożliwiających np. budowę połączenia systemów przesyłowych między państwami.

Rządzący przewidują, że efektem wprowadzenia zmian będzie usprawnienie i uproszczenie procesu inwestycyjnego, a co za tym idzie szybszy rozwój Krajowego Systemy Elektroenergetycznego oraz systemów służących przesyłaniu paliw gazowych i ciekłych, bezpieczeństwo ich funkcjonowania, sprawna integracja nowych źródeł wytwórczych i w związku z tym zminimalizowanie ryzyka ograniczeń albo przerw w dostawie paliw ciekłych, gazowych lub energii elektrycznej.

ISBnews/Jędrzej Stachura

Enea przebuduje trzy stacje elektroenergetyczne