Rząd planuje wprowadzić zmiany w zakresie monitorowania paliw

8 grudnia 2021, 10:45 Alert

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji przepisów, które pozwolą na uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu paliwami silnikowymi takimi jak benzyny, olej napędowy i gaz LPG.

fot. Pixabay

Zmiany w sektorze paliwowym

Kluczowe zmiany w obrębie nowelizacji będą polegać na wprowadzeniu do systemu prawnego obowiązku rejestracji miejsc dostarczenia paliwa napędowego (obecnie rejestrowane są wyłącznie miejsca dostarczenia paliwa opałowego), obowiązku przekazywania przez stacje paliw stanu liczników urządzeń pomiarowych/odmierzaczy z dystrybutorów, objęcie systemem SENT każdego przewozu paliwa.

Z perspektywy prawa energetycznego, najważniejsze proponowane zmiany to wprowadzenie obowiązku uzyskania koncesji kolejnych grup wyrobów, objęcie przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nadzoru nad działalnością stacji zakładowych, rozlewu gazu do butli oraz rozszerzenie zakresu stosowania opłaty koncesyjnej.

W uzasadnieniu napisano, iż uszczelnienie systemu dystrybucji i benzyn i olejów napędowych pozwoli na prowadzenie tej działalności w podobnych warunkach istotnie wpływając na konkurencyjność. Przewidywany okres wdrożenia projektowanych rozwiązań ze względu na potrzebę dostosowania przedsiębiorców, do wprowadzania proponowanych zmian to minimum sześć miesięcy

Projekt ma wprowadzić też zmiany, które zmodyfikują zasady dokonywania zwrotu podatku akcyzowego, ograniczając prawo do zwrotu podatku producentom rolnym, w stosunku do których organy podatkowe wydały ostateczną decyzję w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym.

Aleksander Tretyn