Rząd przygotowuje kilka projektów w ramach Programu Czyste Powietrze

6 grudnia 2017, 16:00 Alert

W ramach rządowych działań związanych z tzw. Programem Czyste Powietrze przygotowano kilka programów, m.in. o standaryzacji paliw, rozwoju miejskich sieci ciepłowniczych, a także Kodeks urbanistyczno-budowlany – mówił w środę w Sejmie wiceminister środowiska Paweł Sałek.

Paweł Sałek / fot. Ministerstwo Środowiska
Sałek podczas posiedzenia sejmowej komisji ochrony środowiska przypomniał, że w Ministerstwie Środowiska od kilku miesięcy działa komitet sterujący ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Został powołany decyzją premier Beaty Szydło. Spotkania komitetu – jak mówił – odbywają się co najmniej raz w miesiącu i zajmują się “wszystkimi sprawami, które mają na celu poprawę jakości powietrza w Polsce”.

Dodał, że “oprócz tego w ramach działań rządowych związanych z tzw. Programem Czyste Powietrze przygotowano kilka programów”. Jak wyjaśnił, koordynuje je Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

Jak zaznaczył, w październiku wprowadzono rozporządzenie dot. jakości kotłów, by poprawić jakość i czystość powietrza. Dodał, że rozporządzenie to ma charakter przejściowy tak, aby wytwórcy kotłów mieli czas na ich produkcję.

Drugim elementem są standardy paliw, nad którymi pracuje Ministerstwo Energii. Tłumaczył, że chodzi o zmianę rozporządzenia, tak żeby paliwo użytkowane w polskich paleniskach domowych spełniało pewne wymogi. “Żeby to było po prostu dobre paliwo” – dodał.

Rozporządzenie ME przewiduje także wycofanie z rynku m.in. mułów i flotokoncentratów. “W Polsce standardy jakości powietrza są czasami przekroczone ze względu na to, że jest słaba jakość paliw używanych przez mieszkańców” – tłumaczył wiceszef MŚ.

Ponadto resort wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zajmował się działaniami edukacyjnymi, mającymi przeciwdziałać smogowi. “Oprócz tego zostały przygotowane ulotki i poradniki dotyczące spraw związanych z tym, w jaki sposób energetycznie, efektywnie, zgodnie z przepisami ochrony środowiska ogrzewać indywidualne gospodarstwa domowe” – dodał wiceminister.

Przez kilka miesięcy – wskazał Sałek – udało się komitetowi wprowadzić kilka programów w ramach NFOŚiGW, które dotyczą dofinansowania poprawy jakości powietrza w Polsce. “Narodowy Fundusz w zasadzie od kwietnia tego roku do października tego roku już zakontraktował ponad 0,7 mld zł” – poinformował.

Dodał, że zarówno resort i NFOŚiGW chcą “rozwijać miejskie sieci ciepłownicze, dlatego, że to najlepszy sposób na przeciwdziałanie niskiej emisji”.

Sałek wskazał, że cały czas rozwijany jest też monitoring związany z ochroną środowiska i ochroną powietrza – do roku 2020 planowany jest zakup 426 urządzeń związanych z monitoringiem powietrza oraz 20 stacji mobilnych. “Te postępowania przetargowe w tym momencie są realizowane” – powiedział.

Zaznaczył, że dzięki działalności parlamentu została wydrążona ustawa o średnich źródłach spalania. Zaznaczył, że w tej ustawie jest też zapis, który mówi, że jeżeli w ramach danego województwa są przekroczone normy emisji, to dane województwo może sobie zaostrzyć te normy. “Jeżeli samorządy wojewódzkie chcą poprawiać jakość powietrza, mogą z tego skorzystać” – wyjaśnił.

Sałek wyraził nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie uchwalona ustawa związana z Inspekcją Ochrony Środowiska. Zdaniem wiceministra ta ustawa jest istotna pod kątem “poprawy funkcjonowania laboratoriów, a także odpowiedniego sposobu przygotowywania danych”. “Ponieważ te dane, które Polska zbiera do państwowego monitoringu są przekazywane w różnego rodzaju konwencjach. Mamy swoje zobowiązania międzynarodowe i te dane muszą być w odpowiedni sposób przygotowane” – tłumaczył.

Wskazał, że ku końcowi mają się też prace nad projektem Low Emission Zone (Strefa Niskich Emisji), co “będzie przyczynkiem do tego, żeby zająć się emisją zanieczyszczeń z transportu”.

Innym ważnym działaniem jest wprowadzenie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który ma poprawić sprawy związane z tzw. “klinami napowietrzającymi”. “Trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że ten ład przestrzenny, układ urbanistyczny w Polsce jest zachwiany. Tutaj problem związany z przewietrzaniem miasta i z przemieszczaniem się dużych mas powietrza niestety występuje ze względu na presję inwestorów i zabudowę tych klinów napowietrzających” – powiedział.

Dodał, że także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia kilka programów związanych z czystym powietrzem, które mają na celu od strony naukowej innowacyjnej doprowadzić do poprawy jakości powietrza.

Polska Agencja Prasowa