Rząd przyjął Politykę Surowcową Państwa

1 marca 2022, 14:45 Alert

Rząd przyjął uchwałę w sprawie polityki surowcowej państwa, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Instalacje KGHM. Fot. KGHM
Instalacje KGHM. Fot. KGHM

– Głównym celem polityki surowcowej państwa będzie zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju. Chodzi o dostęp do niezbędnych surowców (krajowych oraz importowanych), zarówno obecnie, jak i w perspektywie uwzględniającej potrzeby przyszłych pokoleń. Dostęp do surowców powinien zabezpieczyć wieloletnie potrzeby gospodarcze kraju, wynikające z przyjętych priorytetów rozwoju gospodarczego oraz zapewnić wysoki komfort życia obywateli – czytamy w komunikacie.

Główny cel polityki surowcowej państwa zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe:

– zapewnienie dostępu do surowców ze złóż kopalin;
– poszukiwanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie złóż kopalin;
– zapewnienie sprzyjających warunków prawnych dla obecnych i przyszłych inwestorów oraz rozwój i unowocześnienie branży geologiczno-górniczej;
– ochrona złóż kopalin;
– współpraca międzynarodowa dotycząca zabezpieczenia dostępu do surowców;
– pozyskiwanie surowców ze złóż antropogenicznych oraz wspieranie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym;
– zapewnienie spójności strategii realizowanych przez spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz spółki realizujące misję publiczną z działaniami Głównego Geologa Kraju, pełniącego funkcję pełnomocnika rządu ds. polityki surowcowej państwa, podano także.

Realizacja założeń polityki surowcowej państwa powinna przynieść następujące rezultaty:

– obniżenie ryzyka inwestycyjnego w działalności geologiczno-górniczej;
– rozwój szeroko rozumianej branży geologiczno-górniczej;
– wzrost bezpieczeństwa surowcowego, w tym energetycznego oraz korzyści gospodarcze i społeczne z tego płynące;
– minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz maksymalizacja odzysku surowców ze źródeł wtórnych;
– zapewnienie dostępu do udokumentowanych złóż kopalin poprzez ich właściwą ochronę przed zabudową;
– zintegrowanie działań wszystkich podmiotów, które realizują działania dotyczące zabezpieczenia dostępu do surowców.

Centrum Informacyjne Rządu/ISB News/Michał Perzyński