CIRE.pl: W tym roku rząd planuje przyjąć strategię ws. rozwoju bezpieczeństwa jądrowego

23 czerwca 2021, 11:45 Atom
atom energetyka jądrowa

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja, iż w trzecim kwartale br. zostanie opracowana oraz przyjęta strategia i polityka w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. Informuje o tym CIRE.pl.

– Do tej pory nie funkcjonował w Polsce jeden dokument określający strategię i politykę w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Przedstawiany projekt strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, określa: cele strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, opis prawnych uwarunkowań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, opis aktualnego stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, zasady bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz kierunki działań mających na celu rozwój bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej – czytamy w CIRE.pl.

Realizacja zasadniczych celów przewidzianych w projekcie strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej stanowi istotny element wykonania treści strategiczno-programowych, powiązanych z zagadnieniami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, określonych w krajowych dokumentach strategicznych:

1. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku),
2. Programie polskiej energetyki jądrowej,
3. Polityce energetycznej Polski do 2040 r.,
4. Polityce ekologicznej państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej,
5. Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022,
6. Krajowym planie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.
7. Strategia określa kierunki działań w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla pokojowych zastosowań energii jądrowej.

– Dodatkowo, w strategii sformułowano zasady bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, stanowiące podstawę działań nadzorczych oraz regulacyjnych w obszarze wykorzystania źródeł promieniowania jonizującego. Przyjęte w strategii zasady oraz kierunki działań mają za zadanie wspierać realizację celów zdefiniowanych w przedstawionych dokumentach strategicznych. Ogłoszenie tych zasad i kierunków działań w dokumencie strategicznym przyjmowanym przez Radę Ministrów nada odpowiedni priorytet bezpieczeństwu oraz wzmacnia stabilność i przejrzystość środowiska regulacyjnego dla realizacji strategicznych projektów wykorzystania energii jądrowej – podaje CIRE.pl.

CIRE.pl/Michał Perzyński