Rząd zagłosował za odrzuceniem propozycji Senatu w sprawie prosumentów

2 grudnia 2021, 13:30 Alert
Fotowoltaika. Fot. Freepik.com.
Fotowoltaika. Fot. Freepik.com.

Podczas głosowania Komisji Sejmowej za przyjęciem propozycji senatorów było zaledwie 10 osób, zaś 18 sprzeciwiło się propozycji senatorów. Na sprawozdawcę komisji została wybrana Iwona Arent, która 2 grudnia będzie przedstawiała sprawozdanie z komisji.

Rząd odrzuca propozycję senatu

Propozycja Senatu została skomentowana następująco przez rząd: – W Senacie górę wzięły kwestie polityczne, czy nawet ideologiczne, nad rozmową merytoryczną, nad rozwiązaniami, które znalazły się w popieranym przez rząd poselskim projekcie. Głęboko wierzę, że weto Senatu zostanie odrzucone, że w Sejmie znajdzie się większość bezwzględna dla dobrego projektu, który ma na celu długofalowy rozwój prosumentów – wspomniał Ireneusz Zyska.

GlobEnergia/Aleksander Tretyn