Sakiewicz: Prześpimy łupkową szansę dla Polski

5 sierpnia 2013, 18:48 Energetyka

KOMENTARZ

Tomasz Sakiewicz

Gazeta Polska

W Wielkiej Brytanii mają miejsce protesty społeczne przeciwko wydobyciu gazu łupkowego. Także w Polsce Chevron spotkał się z oporem miejscowej ludności. Czy Polska, podobnie jak Wielka Brytania, przegrywa wojnę informacyjną o gaz łupkowy z przeciwnikami jego wydobycia? Na to pytanie odpowiada redaktor naczelny Gazety Polskiej, Tomasz Sakiewicz.

W Polsce bardzo mało zrobiono  w kierunku edukacji z zakresu eksploatacji gazu z łupków. A wydobycie węglowodorów jest przecież naszym interesem narodowym. Gazeta Polska Codziennie i Gazeta Polska była głównym promotorem tego tematu, niektórzy się przyłączyli, ale jeśli chodzi o polityków, większość  po prostu odpuściła. Mocniej wybijają się przekazy w których straszy się społeczeństwo przedstawiając fałszywe dane o technologiach wydobycia gazu łupkowego.

Rząd nie prowadzi akcji edukacyjnych, ale kolejnym problemem jest brak  ustaw ważnych dla sektora wydobywczego. Dobre prawo jest jedną z zachęt dla inwestorów w tej branży – niestety,  są skutecznie odstraszani. Rząd nie poradził sobie ani z promocją gazu łupkowego, ani z ustawodawstwem. Mam wrażenie, że opieszałość rządu spowoduje, że prześpimy tak ważną dla Polski szansę.