Sałek: Polityka klimatyczna musi uwzględniać możliwości poszczególnych krajów

31 października 2016, 15:00

Rozwój polsko-szwedzkiej współpracy w zakresie ochrony klimatu to główny temat spotkania wiceministra środowiska Pawła Sałka ze szwedzką wiceminister ds. polityki klimatycznej Evą Svedling. Rozmowy odbyły się 31 października 2016 r. w Ministerstwie Środowiska.

Wiceminister Sałek podkreślił, że Polska popiera Porozumienie paryskie i cele, które z niego wynikają. Nowa umowa klimatyczna pozwala bowiem na ograniczenie dalszego ocieplania się klimatu, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości gospodarczych poszczególnych krajów, w tym Polski.

fot. Ministerstwo Środowiska

– Cała europejska polityka klimatyczna powinna być prowadzona w duchu Porozumienia paryskiego, które gwarantuje wszystkim jego uczestnikom swobodę w zakresie walki ze zmianami klimatu – zaznaczył.

Wiceminister środowiska zwrócił także uwagę, że polskim pomysłem jest włączenie lasów do łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Pomysł ten dotyczy właściwego prowadzenia inżynierii ekologicznej, tak by stymulować procesy związane z pochłanianiem dwutlenku węgla przez lasy i chronić bioróżnorodność.

– Musimy jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie ograniczyć zmiany klimatyczne oraz koncentrację CO2 w atmosferze. Możemy tego dokonać na dwa sposoby – poprzez redukcję emisji dzięki nowym technologiom, ale także poprzez pochłanianie gazów cieplarnianych przez lasy. Widzimy perspektywy do rozwoju polsko-szwedzkiej współpracy w tym zakresie – powiedział.

Wiceminister Sałek przypomniał również, że podczas Rady UE ds. Środowiska (ENVI) w Luksemburgu, minister Szyszko zaproponował ministrom środowiska państw UE pomoc w odtwarzaniu na terenie Unii siedlisk i gatunków zwierząt, które tam wyginęły, np. żubra.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej