Sałek: Szczyt Klimatyczny w Katowicach to szasna na kompromis

27 września 2017, 14:15 Alert

W dniach 15-16 września 2017 r. Paweł Sałek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, wziął udział w spotkaniu ministerialnym dotyczącym działań na rzecz ochrony klimatu.

Fot.: Ministerstwo Środowiska

W dialogu, któremu przewodziły Kanada, Chiny i Unia Europejska, wzięło udział ponad 30 delegacji z całego świata. Celem spotkania była wymiana poglądów na temat procesu międzynarodowych negocjacji klimatycznych które mają doprowadzić do przyjęcia w przyszłym roku podczas szczytu klimatycznego w Katowicach pakietu decyzji wdrażających Porozumienie paryskie o ochronie klimatu.

Ministrowie przedstawiali również przykłady polityk i działań podejmowanych w kraju na rzecz klimatu. Wiceminister Paweł Sałek zachęcał wszystkie kraje do szukania kompromisu w zakresie polityki klimatycznej.

Ważne jest, aby szczyt COP24 w Katowicach zakończył się sukcesem – mówił wiceminister środowiska.

W trakcie wizyty Paweł Sałek spotkał się również w Montrealu z kanadyjską Polonią, która 17 września 2017 r. zorganizowała tradycyjne uroczystości dożynkowe. Wiceminister Sałek zapewnił o poparciu Rządu dla Polonii i jednocześnie zapraszał do powrotu do Polski, kierując swoje słowa także do przedstawicieli najmłodszego pokolenia.

Ministerstwo Środowiska