Samorządowcy apelują do Ministerstwa Środowiska o wsparcie budowy nowej kopalni

21 sierpnia 2017, 15:30 Alert
1
Fot. Prairie Mining. Wizualizacja kopalni Jan Karski

Samorządowcy z powiatu chełmskiego apelują do wiceministra środowiska i Głównego Geologa Kraju prof. Mariusza Oriona-Jędryska o udzielenie wsparcia mającej powstać na Lubelszczyźnie nowej kopalni węgla. Jej inwestorem jest australijska spółka Prairie Mining Limited. Wcześniej wiceminister zwrócił uwagę, że firma nie wykonała odpowiedniej liczby odwiertów.

W lipcu wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion-Jędrysek w liście skierowanym do samorządów powiatu chełmskiego, Siedliszcza, Rejowca, Wierzbicy oraz gminy i miasta Rejowiec Fabryczny negatywnie wyraził się o możliwości szybkiej budowy kopalni Jan Karski na Lubelszczyźnie. Samorządowcy w odpowiedzi na list wiceministra podkreślają, że nowa kopalnia to szansa na nowe miejsca pracy i rozwój gmin.

W lipcu wiceminister stwierdził, że obecnie prace na Lubelszczyzna są wykonane w ok. jednej trzeciej. „Zgodnie z uzyskanymi koncesjami, spółka zobowiązała się do wykonania łącznie 23 otworów wiertniczych. Do chwili obecnej zrealizowanych zostało osiem otworów, a kolejnych pięć jest w trakcie wykonywania” – napisał wówczas wiceminister środowiska. Spółka Prairie Mining Ltd. i PD Co. przekonuje, że wykonała tyle odwiertów, ile zostało wskazane w przepisach.

Lubelskie Zagłębie Węglowe

Samorządowcy podkreślają, że Lubelskie Zagłębie Węglowe od momentu jego odkrycia i fazy rozpoznania złóż zawsze było życzliwie wspierane przez władze wojewódzkie i szczebla lokalnego, niezależnie od zmieniających się struktur państwowych, zarządzających tym obszarem gospodarki. Przypomnijmy, że w tym samym Zagłębiu działa kopalnia węgla kamiennego Bogdanka, która należy do Enei, spółki z udziałem Skarbu Państwa. Bogdanka złożyła w lipcu wniosek o wydanie nowej koncesji Ostrów na wydobycie węgla.

Zdaniem samorządowców budowa i eksploatacja węgla kamiennego na Lubelszczyźnie jest szansą rozwoju tych terenów i przełamania barier rozwoju wschodniej Polski Jako przykład podano Kopalnię Węgla Kamiennego Bogdanka S.A.

Nowe kopalnie

Tłumaczą oni, że plany budowy Lubelskiego Zagłębia Węglowego przewidywały powstanie kilku kopalni, w pierwszej kolejności w rejonie Chełma i Rejowca. W latach 2011/2012, gminy aktywnie wspierały weryfikacje złóż węgla „Chełm II”.

Gminy, jak podkreślają mając na uwadze szanse jakie widzimy dla nas, naszych mieszkańców i wschodniej Polski z dalszego rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego wspieramy wszystkie podmioty , które zamierzają zainwestować w budowę nowych kopalni i o poparcie zabiegają. „Taką współpracę nawiązaliśmy z PD CO sp. z o.o. dla projektu budowy kopalni Jan Karski. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. ani inne podmioty nigdy nie zabiegały o koncesję na naszym terenie ani nie występowały o wsparcie swoich działań” – czytamy w liście do wiceministra.

Praire Mining Limited i koncesja

Samorządowcy podkreślają, że są otwarci na współpracę także z podmiotem z udziałem Skarbu Państwa. Jako przykład podają oni koncesję Kompanii Węglowej S.A. (obecnie Polska Grupa Górnicza) na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w rejonie „Pawłów” przejęła w dniu 29.04.2016 r. Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Spółka nie odpowiedziała jednak, jak twierdzą samorządowcy, na zapytanie o losy tej koncesji i dalsze plany.

Prairie Mining Limited, jak piszą samorządowcy, uzyskał wszelkie koncesje i decyzje administracyjne w zgodzie z prawem. Zostały także zrealizowane wszelkie wymagania koncesji rozpoznawczych, co umożliwiło zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.

– Projekt budowy nowej kopalni wpisuje się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju m.in. dając szanse na nowe dobrze płatne miejsca pracy w regionie, gdzie jest tak duży problem z uzyskaniem pracy nie tylko przez młodych mieszkańców – podkreślają samorządowcy.

BiznesAlert.pl